Tuesday 28 February 2017

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN TOÁN - LỚP 5 - THEO TT22 (CÓ MA TRẬN)

KTĐK – GIỮA KÌ II (2016 – 2017)
MÔN TOÁN – KHỐI 5
Thời gian: 40 phút

                                                         


PHẦN II: Tự luận
Câu 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 
     4,8 m3                          =  ........................ dm3
     5 m3  27dm3          = ........................ m3

 
      a.          96,2    +    4,85                           b.         87,5   :  1,75
Câu 4:   Đặt tính rồi tính:
a.       
Tìm x :                                                            b. Tính giá trị biểu thức        
Câu 5
10  -  x   = 46,8  :  6,5                               
 16,5  x  (2,32 -0,48)                                              
a/ Hỏi diện tích mảnh vườn này là bao nhiêu mét vuông?
Câu 6:  Một mảnh vườn hình thang có tổng số đo hai đáy là 140m, chiều cao bằng  tổng số đo hai đáy.
b/ Người ta sử dụng 30,5% diện tích mảnh vườn để trồng xoài. Hãy tính phần diện tích còn lại.
……/2đ
 
Câu 7: Thực hiện phép cộng một số tự nhiên với một số thập phân được 127,68. Khi cộng hai số đó, bạn Hiền đã quên dấu phẩy ở số thập phân nên đã đặt tính như cộng hai số tự nhiên và được kết quả là 5739. Tìm hai số đó.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 5/2 – GIỮA KÌ II (2016 – 2017)

Mạch KT,KN
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Số học
Số câu
1a; b


4; 5a,b7
2
4
Số điểm
1 đ


3 đ1 đ
4 đ
Đại lượng và đo đại lượng
Số câu
1c; 2
3


2
1
Số điểm
1,5 đ
1 đ


1,5 đ
Yếu tố hình học
Số câu
1d
6a,b


1
2
Số điểm
0,5 đ
2 đ


0,5đ
2 đ
Tổng
Số câu
5
1

3

2

1
5
7
Số điểm
3 đ
1 đ

3 đ

2 đ

1 đ
3 đ

 KHUNG MA TRẬN CÂU HỎI KTĐK GKII MÔN TOÁN LỚP 5/2

Mạch KT,KN
Số lượng
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng

Số học
Số câu
2

3


1
6
Câu số
Câu 1a; câu b

Câu 4; Câu 5a.b


Câu 7
Câu 1a; b; 4;  5a,b; 7

Đại lượng và đo đại lượng
Số câu
33
Câu số
Câu 1c; câu 2; câu 3Câu 1c; câu 2; câu 3
Hình học
Số câu
1


2

3

Câu số
Câu 1d


Câu 6a.b

Câu 1d; câu 6a; câu 6b

Tổng số câu
6 câu
3 câu
2 câu
1 câu
12 câu
Sưu tầm
Do blog không hỗ trợ gõ phân số nên mọi người vui lòng Tải về file word đầy đủ tại đây

No comments: