Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN TOÁN - LỚP 5 - THEO TT22 (CÓ MA TRẬN)

KTĐK – GIỮA KÌ II (2016 – 2017)
MÔN TOÁN – KHỐI 5
Thời gian: 40 phút

                                                         


PHẦN II: Tự luận
Câu 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 
     4,8 m3                          =  ........................ dm3
     5 m3  27dm3          = ........................ m3

 
      a.          96,2    +    4,85                           b.         87,5   :  1,75
Câu 4:   Đặt tính rồi tính:
a.       
Tìm x :                                                            b. Tính giá trị biểu thức        
Câu 5
10  -  x   = 46,8  :  6,5                               
 16,5  x  (2,32 -0,48)                                              
a/ Hỏi diện tích mảnh vườn này là bao nhiêu mét vuông?
Câu 6:  Một mảnh vườn hình thang có tổng số đo hai đáy là 140m, chiều cao bằng  tổng số đo hai đáy.
b/ Người ta sử dụng 30,5% diện tích mảnh vườn để trồng xoài. Hãy tính phần diện tích còn lại.
……/2đ
 
Câu 7: Thực hiện phép cộng một số tự nhiên với một số thập phân được 127,68. Khi cộng hai số đó, bạn Hiền đã quên dấu phẩy ở số thập phân nên đã đặt tính như cộng hai số tự nhiên và được kết quả là 5739. Tìm hai số đó.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 5/2 – GIỮA KÌ II (2016 – 2017)

Mạch KT,KN
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Số học
Số câu
1a; b


4; 5a,b7
2
4
Số điểm
1 đ


3 đ1 đ
4 đ
Đại lượng và đo đại lượng
Số câu
1c; 2
3


2
1
Số điểm
1,5 đ
1 đ


1,5 đ
Yếu tố hình học
Số câu
1d
6a,b


1
2
Số điểm
0,5 đ
2 đ


0,5đ
2 đ
Tổng
Số câu
5
1

3

2

1
5
7
Số điểm
3 đ
1 đ

3 đ

2 đ

1 đ
3 đ

 KHUNG MA TRẬN CÂU HỎI KTĐK GKII MÔN TOÁN LỚP 5/2

Mạch KT,KN
Số lượng
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng

Số học
Số câu
2

3


1
6
Câu số
Câu 1a; câu b

Câu 4; Câu 5a.b


Câu 7
Câu 1a; b; 4;  5a,b; 7

Đại lượng và đo đại lượng
Số câu
33
Câu số
Câu 1c; câu 2; câu 3Câu 1c; câu 2; câu 3
Hình học
Số câu
1


2

3

Câu số
Câu 1d


Câu 6a.b

Câu 1d; câu 6a; câu 6b

Tổng số câu
6 câu
3 câu
2 câu
1 câu
12 câu
Sưu tầm
Do blog không hỗ trợ gõ phân số nên mọi người vui lòng Tải về file word đầy đủ tại đây

Không có nhận xét nào: