Tuesday 28 February 2017

Ma trận và đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 theo TT22

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3
1.1. Ma trận chuẩn kiến thức, kĩ năng (Tin học 3, cuối năm)
Nội dung kiến thức
Mức độ 1
(Nhận biết)
Mức độ 2
(Thông hiểu)
Mức độ 3
(Vận dụng thấp)
Mức độ 4
(Vận dụng cao)
1. Phần mềm đồ hoạ: Sao chép màu từ màu có sẵn
– Nêu được công cụ sao chép màu 
– Phát biểu được các bước thực hiện sao chép màu 

ND1.Mức1.x
– So sánh được hai cách sao chép màu sử dụng ô trung gian: là ô hiển thị màu vẽ hoặc ô hiển thị màu nền
– So sánh được sự khác nhau giữa các kiểu sao chép: sao chép nội dung và sao chép thuộc tính
ND1.Mức2.x
Thực hiện được việc tô màu cho một hình vẽ dựa trên màu đã có của một hình khác
ND1.Mức3.x

2. Soạn thảo văn bản tiếng Việt đơn giản
– Nêu được các thành phần giao diện phần mềm soạn thảo văn bản
– Nêu được tác dụng của các phím Capslock, Shift, Delete, Backspace
– Nêu được cách gõ chữ cái tiếng Việt
– Nêu được cách gõ dấu tiếng Việt ở chế độ gõ Telex hoặc VNI
ND2.Mức1.x
Giải thích được một số tình huống đơn giản không gõ được chữ hoặc dấu tiếng Việt như mong muốnND2.Mức2.x
Gõ và sửa được những từ tiếng Việt tại những vị trí mong muốn nhờ các phím định vị con trỏsoạn thảo và các phím điều khiển khác
ND2.Mức3.x
Gõ và sửa được những văn bản tiếng Việt ngắn như: Bài thơ, bài hát hoặc một đoạn vănND2.Mức4.x
3. Phần mềm học tập: Học toán lớp 3
– Thực hiện được thao tác mở/đóng phần mềm học toán
– Nêu được ý nghĩa của các biểu tượng, các thành phần của phần mềmvà tương tác được với chúng
ND3.Mức1.x
Nêu được trình tự các bước cần tiến hànhđể thực hiện được một phép toán hoặc xem kết quả ND3.Mức2.x
Sử dụng được phần mềm để thực hiện được các phép tính lớp 3 theo yêu cầu
ND3.Mức3.x

4. Phần mềm học tập: Tập làm các công việc gia đình
– Thực hiện được thao tác mở/đóng phần mềm Làm công việc gia đình
– Nêu được ý nghĩa các biểu tượng, các thành phần của phần mềm và tương tác được với chúng
ND4.Mức1.x
Kể ra được trong gia đình có những phòng nào và có những đồ vật nào thường phải dọn dẹp để phòng ngăn nắp, sạch sẽND4.Mức2.x
Nhận ra các đồ vật quen thuộc trong một phòng hay một nơi nào đó nên được xếp lại ngay ngắn hoặc để vào vị trí hợp lí


ND4.Mức3.x

5. Phần mềm học tập: Học tiếng Anh
– Thực hiện được thao tác mở/đóng phần mềm học tiếng Anh
– Nêu được ý nghĩa của các biểu tượng, các thành phần của phần mềm và tương tác được với chúng
ND5.Mức1.x
Nêu được trình tự các bước cần thực hiện để trả lời các câu hỏi của giáo viên trong lớp học chữ cái hoặc lớp học từ vựng tiếng Anh (trong phần mềm)

ND5.Mức2.x
Sử dụng được phần mềm học tiếng Anh để học được chữ cái và từ vựng tiếng Anh theo hướng dẫn của phần mềm


ND5.Mức3.x
Trả lời được các câu hỏi về chữ cái và từ vựng tiếng Anh (có trong phần mềm)
ND5.Mức4.x
1.2 Ma trận số lượng câu hỏi và điểm đề thi môn Tin học cuối năm học - Lớp 3


Mạch 
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng điểm và tỉ lệ %
kiến thức, kĩ năng
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
Tổng
TL
1. Phần mềm đồ họa: Sao chép màu từ màu có sẵn.
Số câu


1


1


2

Số điểm


0,5


3


3,5
35%
2. Soạn thảo văn bản tiếng Việt đơn giản
Số câu


1

1


1
3

Số điểm


0,5

0,5


3
4
40%
3. Phần mềm học tập: Học toán lớp 3
Số câu
1

1

2

Số điểm
0,5

0,5

1
10%
4. Phần mềm học tập: Tập làm các công việc gia đình
Số câu
1

1

2

Số điểm
0,5

0,5

1
10%
5. Phần mềm học tập: Học tiếng Anh
Số câu
11

Số điểm
0,50,5
5%
Tổng
Số câu
3
0
4
0
1
1
0
1
9

Số điểm
1,5
0
2
0
0,5
3
0
3
10

Tỉ lệ %
15%
0%
20%
0%
5%
30%
0%
30%
100%


Tỉ lệ
15%
20%
35%
30%


theo mức
Tương quan giữa lí thuyết và thực hành

Số câu
Điểm
Tỉ lệ
Lí thuyết (10')
8
4
40%
Thực hành (25')
2
6
60%

 

1.3 MA TRẬN PHÂN BỐ CÂU HỎI


Chủ đề
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Cộng
1. Phần mềm đồ họa: Sao chép màu từ màu có sẵn.
Số câu

1
1

2
Câu số 

A.1
B.1

2. Soạn thảo văn bản tiếng Việt đơn giản
Số câu

1
1
1
3
Câu số 

A.3
A.8
B.2
3. Phần mềm học tập: Học toán lớp 3
Số câu
1
1


2
Câu số 
A.4
A.2


4. Phần mềm học tập: Tập làm các công việc gia đình
Số câu
1
1


2
Câu số 
A.5
A.7


5. Phần mềm học tập: Học tiếng Anh
Số câu
11
Câu số 
A.6Tổng số câu
3
4
2
1
10

ĐỀ THI CUỐI NĂM HỌC - TIN HỌC LỚP 3

A. TRẮC NGHIỆM:(15 phút) -  4 điểm
                  Em hãy  khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
 A.1  Để sao chép màu từ màu có sẵn, thao tác nào sau đây là đúng ? (0,5đ) (mức 2)
    A. Chọn công cụ à Nháy chuột lên phần hình có màu cần sao chép à Chọn công cụ  à Nháy chuột lên nơi cần tô màu vừa sao chép.
B. Chọn công cụ  à Nháy chuột lên phần hình có màu cần sao chépà Chọn công cụ à Nháy chuột lên nơi cần tô màu vừa sao chép.
C. Nháy chuột lên phần hình có màu cần sao chép à Chọn công cụ  à Nháy chuột lên nơi cần tô màu vừa sao chép.
D. Nháy chuột lên nơi cần tô màu vừa sao chépà Chọn công cụ à Chọn công cụ  à Nháy chuột lên phần hình có màu cần sao chép.
A.2 Khi Hoa muốn gõ chữ Ô theo kiểu Telex. Sau khi gõ chữ O, Hoa lại gõ chữ
 thường o. Vậy Hoa sẽ nhận được kết quả nào ? (0,5đ) (mức 2)

      A. Chữ hoa Ô                   B.  Các chữ Oo                C.  Chữ oo             D. chữ ÔÔ

A.3 Để gõ được từ đi học theo kiểu Vni, em sẽ phải gõ như thế nào?(0,5đ) (mức 3)
            
     A. d9i hoc5         B. d8i hoc5                   C. d7i hoc 4            D. d6i hoc7


      C. Nháy nút   hoặc . à thực hiện phép tính à nháy biểu tượng
      D. nháy nút   à Nháy nút   hoặc à nháy biểu tượng
à thực hiện phép tính.

A.6 Để bắt đầu lượt chơi mới với phần mềm Tidy Up em cần nhấn phím nào trên bàn phím ? (0,5đ) (mức 1)
      A.  F1                        B. F2                        C. F3                      D. F4
A.7  Trong  phòng  đợi của phần mềm Tidy Up  không có đồ vật nào sau đây ?(0,5đ) (mức 2)   

A. Cái ô                   B. Cái áo                      C. Tờ báo                  D. Cái giường

A.8 Trong các biểu tượng sau, đâu là biểu tượng của phần mềm Alphabet Blocks ? (0,5đ) (mức 1)

         A.                    B.                  C.                  D.

B. THỰC HÀNH: (20 phút) - 6 điểm.
B1: Sử dụng  công cụ sao chép màu của phần mềm Paint để sao chép màu từ hình a  sang hình b:  (3đ)  (mức 3)


          B2: Em hãy soạn thảo đoạn văn bản sau:(3đ) (mức 4)
LỜI CỦA THẦY

Rồi các em một ngày sẽ lớn
Sẽ  bay xa đến tận cùng trời
Có bao giờ nhớ lại các em ơi
Mái trường xưa một thời em đã sống
Nơi đã đưa em lên tầm cao ước vọng
Vị ngọt đầu đời bóng mát ca dao… 

Sưu tầm

Để xem bản đầy đủ không bị  lỗi ảnh vui lòng tải về tại đây

No comments: