Tuesday 28 March 2017

TỔNG HỢP ĐỀ THI TOÁN TUỔI THƠ LỚP 3ĐỀ SỐ 1
(Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đà Nẵng)
Bài 1: Hiện nay con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi tuổi con bằng  tuổi mẹ khi nào?

Bài 2: Năm nay (2017) An 10 tuổi và An hơn em 5 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tổng số tuổi 2 chị em là 25 tuổi

Bài 3: Để đánh số trang một cuốn sách dày 150 trang người ta cần dùng bao nhiêu chữ số?

Bài 4: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 1/4 chiều dài, biết diện tích bằng 64cm2. Tìm chu vi?

Bài 5: Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó cộng với 25, được bao nhiêu trừ đi 13 thì được kết quả cuối cùng là 48.

Bài 6: Có một thùng đựng 10 lít mật ong. Chỉ dùng cái can 3 lít và cái can 7 lít, em làm thế nào chia được số mật ong đó thành hai phần bằng nhau?

Nguyễn Trang sưu tầm và tổng hợp
Chúc các em học tốt
Trên đây chỉ thể hiện một phần tài liệu, để xem đầy đủ các bạn vui lòng tải về tại đây

No comments: