Thursday 6 April 2017

DANH SÁCH 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO LỚP 3Mọi người cần tài liệu gì thì vào link tài liệu đó để tải về nhé!

1. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 3
2. 100 DẠNG TOÁN VỀ SỐ TỰ NHIÊN
3. ĐỀ THI TOÁN TUỔI THƠ LỚP 3
4. ĐỀ TOÁN HKII THEO TT22
5. TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC THÁNG 9 - TOÁN LỚP 3
6. 111 BÀI TOÁN ÔN TẬP CHƯƠNG 2 LỚP 3
7. 115 BÀI TOÁN ÔN TẬP CHƯƠNG 1 LỚP 3
8. 300 BÀI LUYỆN TOÁN CÓ LỜI VĂN CƠ BẢN LỚP 3
9. 30 Bài Toán có Lời Văn lớp 3 (Có hướng dẫn)
10. LUYỆN TẬP BẢNG NHÂN – CHIA LỚP 3
11. BÀI TẬP ÔN TẬP SỐ TỰ NHIÊN CÓ ĐÁP ÁN
12. BỘ ĐỀ KHÁO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TOÁN - TIẾNG VIỆT LỚP 3
13. TUYỂN TẬP 21 ĐỀ THI CUỐI HKI MÔN TOÁN LỚP 3 THAM KHẢO
14. Một số bài toán về dãy số - số trang có đáp án
15. Một số bài toán về Tìm một phần mấy của một số
16. 305 bài Toán chọn lọc lớp 3 có đáp án
17. 252 bài tập Violympic Toán lớp 3
18.12 đề ôn tập Toán lớp 3 (Có đáp án)
19. bài tập nhân chia trong phạm vi 1000
20. 101 bài toán tự luyện nâng cao lớp 3
21. Một số bài toán tìm X lớp 3
22. 130 bài toán có lời văn lớp 3
23. Đề kiểm tra HK1 môn Toán
24. Một số bài toán nâng cao lớp 3
25. Bài tập hình học lớp 
26. Bài tập cuối tuần 30 lớp 3
27. 9 ĐỀ KT HK2 MÔN TOÁN LỚP 3
28. TỔNG HỢP 8 ĐỀ THI HKII NĂM 2014-2015
29. Bài tập Ôn hề Toán + TV lớp 3 lên 4
30. Ôn tập các dạng toán lớp 3
31. Phụ lục Tuyển tập 18 chuyên đề luyện thi Violympic Toán lớp 3
Chúc các em học tốt!
No comments: