Friday 5 May 2017

28 BÀI ĐỌC VÀ CÁCH ĐÁNH VẦN DÀNH CHO HỌC SINH CHUẨN BỊ VÀO LỚP 1


Link tải về file word tại đây (facebook)  tại đây  (violet)
Tải cả 5 giai đoạn học vần  tại đây  (Theo chương trình mới CNG)No comments: