Thursday, March 29, 2018

12 ĐỀ ÔN LUYỆN HSG TOÁN 3 CÓ HDG CHI TIẾTCó thể bạn quan tâm:
- Tuyển tập 45 đề thi HSG Toán lớp 3 có hướng dẫn giải chi tiết
- Tuyển tập 62 đề thi HSG Toán lớp 4 có hướng dẫn giải chi tiết
- Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng từ cơ bản đến nâng cao

Link tải về file word: Facebook - Slideshare

No comments:

Post a Comment