Tuesday 30 October 2018

Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 4 - Năm học 2018 - 2019 có giải chi tiếtHướng dẫn Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 4 - Năm học 2018 - 2019 có giải chi tiết. 
Đề thi và hướng dẫn giải tại đây:
https://www.youtube.com/watch?v=iqGHBcqPjk4
Fb hỗ trợ: Nguyễn Trang Violympic Toán (Cô Trang).
*****************
BÀI 1: ĐẬP DẾ
Câu 1: Cho dãy số 16, 26, 36, 46, …, 2016. Dãy số trên có bao nhiêu số hạng?
Câu 2: Đội tuyển thi đấu thể thao của một trường tiểu học gồm 25 em thi đấu hai môn cờ vua và cờ tướng. Trong đó, 17 em thi đấu cờ vua và 15 em thi cờ tướng. Hỏi có bao nhiêu em thi đấu cả hai môn?
.....

Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 4 - Năm học 2018 - 2019 có giải chi tiết