Tuesday, November 27, 2018

Đề thi Violympic Toán lớp 4 VÒNG 6 năm học 2018 - 2019 có hướng dẫn giải...Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán 4 VÒNG 6 năm học 2018 - 2019 (Ngày mở vòng 27/ 11/ 2018). Các em HS xem trực tiếp tại đây:
https://www.youtube.com/watch?v=DLA62reqybQ

Friday, November 16, 2018

Tuyển tập 405 bài toán ôn thi cấp Trường Violympic Toán 5 năm học 2018 -...Tuyển tập 405 bài toán ôn thi cấp Trường Violympic Toán lớp 5 năm học 2018 - 2019. Các em HS xem tại đây:
https://www.youtube.com/watch?v=InFr12dGaCM

Wednesday, November 14, 2018

Đề thi Violympic Toán 3 VÒNG 5 năm học 2018 - 2019 có hướng dẫn giải chi...Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán lớp 3 VÒNG 5 năm học 2018 - 2019 (Ngày mở vòng 13/11/2018). Các em HS có thể xem tại đây:
https://www.youtube.com/watch?v=qNmWsxG_p7Y

Tuesday, November 13, 2018

Đề thi Violympic Toán lớp 4 VÒNG 5 năm học 2018 - 2019 có hướng dẫn giải...Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán 4 VÒNG 5 năm học 2018 - 2019 (Ngày mở vòng 13/ 11/ 2018). Các em HS có thể xem tại đây:
https://www.youtube.com/watch?v=FI8m4hkOVWo

Sunday, November 4, 2018

Violympic Toán tiếng anh lớp 4 VÒNG 4 năm học 2018 - 2019 có hướng dẫn g...Violympic Toán tiếng anh lớp 4 VÒNG 4 năm học 2018 - 2019 có hướng dẫn giải chi tiết. Các em HS xem tại đây:

https://www.youtube.com/watch?v=p5-MDpLBezc

Saturday, November 3, 2018

Đề thi Violympic Toán 3 VÒNG 4 năm học 2018 - 2019 có hướng dẫn giải chi...Hướng dẫn giải đề thi VIOLYMPIC TOÁN 3 VÒNG 4 năm học 2018 - 2019. Các em HS có thể xem phần đề và hướng dẫn giải tại đây:
https://www.youtube.com/watch?v=T60HS9gRAPs