Wednesday 14 November 2018

Đề thi Violympic Toán 3 VÒNG 5 năm học 2018 - 2019 có hướng dẫn giải chi...Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán lớp 3 VÒNG 5 năm học 2018 - 2019 (Ngày mở vòng 13/11/2018). Các em HS có thể xem tại đây:
https://www.youtube.com/watch?v=qNmWsxG_p7Y

No comments: