Thứ Ba, 13 tháng 11, 2018

Đề thi Violympic Toán lớp 4 VÒNG 5 năm học 2018 - 2019 có hướng dẫn giải...Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán 4 VÒNG 5 năm học 2018 - 2019 (Ngày mở vòng 13/ 11/ 2018). Các em HS có thể xem tại đây:
https://www.youtube.com/watch?v=FI8m4hkOVWo

Không có nhận xét nào: