Tuesday 27 November 2018

Đề thi Violympic Toán lớp 4 VÒNG 6 năm học 2018 - 2019 có hướng dẫn giải...Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán 4 VÒNG 6 năm học 2018 - 2019 (Ngày mở vòng 27/ 11/ 2018). Các em HS xem trực tiếp tại đây:
https://www.youtube.com/watch?v=DLA62reqybQ

No comments: