Friday 28 December 2018

Đề thi Violympic Toán 3 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG năm học 2018 - 2019 có hướng d...Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán 3 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG năm học 2018 - 2019 có hướng dẫn giải chi tiết. Các em HS có thể xem tại đây: 

https://www.youtube.com/watch?v=_P6dqWLTA5E

Thursday 27 December 2018

Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm học 2018 - 2019 có giả...Hướng dẫn giải đề thi VIOLYMPIC TOÁN 5 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG năm học 2018 - 2019. Các em HS xem chi tiết tại đây:
https://www.youtube.com/watch?v=OdI3mBOgWAY

Wednesday 26 December 2018

Đề thi Violympic Toán lớp 4 VÒNG 7 cấp Trường năm học 2018 - 2019 có hướ...Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán 4 cấp Trường năm học 2018 - 2019. Các em HS xem tại đây:
https://www.youtube.com/watch?v=RRPw5U7cpSw
***
Xem thêm: Tuyển tập 656 bài toán ôn thi Violympic Toán lớp 4 cấp Quận/Huyện năm học 2018 - 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=cNe4f1XIzI4
Fb hỗ trợ: Nguyễn Trang Violympic Toán (Cô Trang).

Tuyển tập 656 bài toán ôn thi Violympic Toán 4 cấp Quận - Huyện năm 2018...

Saturday 1 December 2018

Violympic Toán tiếng anh lớp 4 VÒNG 6 năm học 2018 - 2019 có hướng dẫn g...Tuyển tập Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 4 VÒNG 6 năm học 2018 - 2019 có giải chi tiết (Mở vòng ngày 28/ 11/ 2018) - Toán cô Trang - Tel - Zalo: 0948.228.325.