Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

Đề thi Violympic Toán 3 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG năm học 2018 - 2019 có hướng d...Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán 3 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG năm học 2018 - 2019 có hướng dẫn giải chi tiết. Các em HS có thể xem tại đây: 

https://www.youtube.com/watch?v=_P6dqWLTA5E

Không có nhận xét nào: