Wednesday 26 December 2018

Đề thi Violympic Toán lớp 4 VÒNG 7 cấp Trường năm học 2018 - 2019 có hướ...Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán 4 cấp Trường năm học 2018 - 2019. Các em HS xem tại đây:
https://www.youtube.com/watch?v=RRPw5U7cpSw
***
Xem thêm: Tuyển tập 656 bài toán ôn thi Violympic Toán lớp 4 cấp Quận/Huyện năm học 2018 - 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=cNe4f1XIzI4
Fb hỗ trợ: Nguyễn Trang Violympic Toán (Cô Trang).

No comments: