Thursday 27 December 2018

Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm học 2018 - 2019 có giả...Hướng dẫn giải đề thi VIOLYMPIC TOÁN 5 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG năm học 2018 - 2019. Các em HS xem chi tiết tại đây:
https://www.youtube.com/watch?v=OdI3mBOgWAY

No comments: