Wednesday 24 July 2019

TUYỂN TẬP 18 CHỦ ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ (SASMO, IMAS, KANGAROO,...)

Nhằm hỗ trợ các bé ôn thi Toán Quốc Tế, cô Trang biên soạn tổng hợp bộ "TUYỂN TẬP 18 CHỦ ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ (SASMO, IMAS, KANGAROO,...)". Bộ gồm gần 900 bài toán qua 18 chủ đề. Quý phụ huynh quan tâm có thể xem ở dưới đây:
Thursday 18 July 2019

Bắt đầu học Tiếng Việt lớp 3 - BÀI 1 - ÔN VỀ TỪ CHỈ SỰ VẬT. SO SÁNH

BÀI 1: ÔN VỀ TỪ CHỈ
SỰ VẬT. SO SÁNH
Kiến thức cần
nhớ:
- Từ chỉ sự vật
là những từ chỉ con người, cây cối, con vật, đồ vật.
-  So sánh
là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác dựa trên nét đương đồng,
ở đó có sử dụng các từ ngữ so sánh : như, như là, là, hơn, kém, giống như,
không bằng, …

Tuesday 16 July 2019

Wednesday 10 July 2019

Giải đề thi MYTS 2016 lớp 7 (Cuộc thi tìm kiếm tài năng Toán học trẻ năm...Hướng dẫn Giải đề thi MYTS 2016 lớp 7 (Cuộc thi tìm kiếm tài năng Toán học trẻ năm 2016)

Giải đề thi MYTS 2017 lớp 7 (Cuộc thi tìm kiếm tài năng Toán học trẻ năm...

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi MYTS 2017 lớp 7 (Cuộc thi tìm kiếm tài năng Toán học trẻ năm 2017)

Giải đề thi MYTS 2018 lớp 7 (Cuộc thi tìm kiếm tài năng Toán học trẻ năm...Hướng dẫn Giải đề thi MYTS lớp 7 năm 2018 (Cuộc thi tìm kiếm tài năng Toán học trẻ năm 2018)

Giải đề thi MYTS 2019 lớp 7 (Cuộc thi tìm kiếm tài năng Toán học trẻ năm...Hướng dẫn giải đề thi MYTS lớp 7 năm 2018

Giải đề thi MYTS 2019 lớp 8 (Cuộc thi tìm kiếm tài năng Toán học trẻ năm...Hướng dẫn Giải đề thi MYTS 2019 lớp 8 (Cuộc thi tìm kiếm tài năng Toán học trẻ năm 2019)

Giải đề thi MYTS 2018 lớp 8 (Cuộc thi tìm kiếm tài năng Toán học trẻ năm...

Tiếng Việt lớp 2 cả năm - Bài tập rèn luyện TỪ VÀ CÂU được phân theo từn...Tổng hợp các bài tập rèn luyện từ và câu được phân theo bài trong tiếng việt lớp 2

Saturday 6 July 2019

TỔNG HỢP KIẾN THỨC LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 3

Nguyễn Trang sưu tầm bộ TỔNG HỢP KIẾN THỨC LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 3 gửi các bạn tham khảo.
Link tải tại đây