Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2019

Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 6 năm học 2019 - 2020
HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ TOÁN VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5
VÒNG 6 NĂM HỌC 2019 – 2020
(Ngày mở vòng 24/ 12/ 2019)

PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI
BÀI 1. SẮP XẾP (từ trái sang phải, từ trên xuống dưới)
40,25% : 1,25 + 29,125 x 0,8
= 0,322 +  0,233 = 0,555
0,882 = Chiều dài của hình chữ nhật biết chu vi bằng 2,94 và chiều rộng bằng 40% chiều dài. (1)
35,4% + 64,5% = 0,999
(chú ý đáp án của btc chọn 35,4% + 64,5% trước (1))
1,1 = Giá trị của x biết: (6)
2
30% x 40% x 50% + 60% x 80% : 40%
= 0,06 + 1,2 = 1,26
(134,5 – 64,5) x 2,5% + 20% x 3
= 1,75 + 0,72 = 2,47
0,09 : 0,036 = 2,5
 của 90 = 4,5
0,86 x 4,21 + (57,9 : 10) x 0,86 – 3,8
= 3,6206 + 4,9794 – 3,8 = 4,8
6 = Giá trị của a biết:
a x 0,4 = 1,8 x 2 – 1,2
6,95 = Giá trị của x biết:
x + 21,25 = 70,5 : 2,5
266,22 : 34 + 3 : 6,25 = 7,83 +  0,48 = 8,31
11,6 : (1,46 + 3,34) + 6,42
= 8,845
9,39 = Giá trị của x biết rằng:  (4)
x : 30% - 4,54 : 0,15 + 0,08 : 0,3 = 1,3
9999 : 1000 = 9,999
Để xem tiếp các câu hỏi khác trong bộ đề thi VÒNG 6 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để đặt mua tài liệu.

BÀI 2 – 12 CON GIÁP
Câu 1: Cho X = 6,8 x 0,25 và Y = 12,5 : 2,5 x 0,25.
Giá trị của biểu thức: (3X – 2Y) : 0,2 là: …
Hướng dẫn
          X = 6,8 x 0,25 = 1,7
Y = 12,5 : 2,5 x 0,25 = 1,25
Biểu thức của biểu thức: (3X – 2Y) : 0,2 là:
(3 x 1,7 – 2 x 1,25) : 0,2 = 13
Điền 13
Câu 2: Tỉ số phần trăm của 0,25 và 12,5 bằng …..%
Điền 2
Câu 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 20m và chiều rộng 13,5m. Người ta dành 24% diện tích để làm nhà. Tính diện tích đất phần làm nhà.
Trả lời: Diện tích đất làm nhà là ……….m2.
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn nhất.)
Hướng dẫn
          Diện tích mảnh đất là: 20 x 13,5 = 270 (m2)
          Diện tích phần làm nhà là: 270 x 24 : 100 = 64,8 (m2)
Điền 64,8
Để xem tiếp các câu hỏi khác trong bộ đề thi VÒNG 6 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để đặt mua tài liệu.

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

Tuyển tập 140 bài toán ôn thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 5 cấp Trường ...Tuyển tập 200 bài toán ôn thi Violympic Toán tiếng việt lớp 5 Vòng 7 cấp trường năm học 2019 - 2020. Mời các bậc PH, GV và các em HS xem tại đây:
👉 https://www.youtube.com/watch?v=gIy_ZwknlF8
💥 Tuyển tập 140 bài toán ôn thi Violympic Toán tiếng anh lớp 5 Vòng 7 cấp trường năm học 2019 - 2020. Mời các bậc PH, GV và các em HS xem tại đây:
👉 https://www.youtube.com/watch?v=XFxiaB2XOFc
- FB hỗ trợ: https://www.facebook.com/hoctoancotrang
- Tel - Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang).

Tuyển tập 200 bài toán ôn thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 5 cấp Trường...Tuyển tập 200 bài toán ôn thi Violympic Toán tiếng việt lớp 5 Vòng 7 cấp trường năm học 2019 - 2020. Mời các bậc PH, GV và các em HS xem tại đây:
👉 https://www.youtube.com/watch?v=gIy_ZwknlF8
💥 Tuyển tập 140 bài toán ôn thi Violympic Toán tiếng anh lớp 5 Vòng 7 cấp trường năm học 2019 - 2020. Mời các bậc PH, GV và các em HS xem tại đây:
👉 https://www.youtube.com/watch?v=XFxiaB2XOFc
- FB hỗ trợ: https://www.facebook.com/hoctoancotrang
- Tel - Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang).

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2019

Tuyển tập 270 bài toán ôn thi Violympic Toán tiếng việt lớp 4 cấp Trường...

Tuyển tập 270 bài toán ôn thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 4 cấp Trường năm học 2019 - 2020. Các bậc PH, Thầy cô và các em HS có thể xem tại đây:
https://www.youtube.com/watch?v=Y3sAVYSgRNk
- FB hỗ trợ: https://www.facebook.com/hoctoancotrang
- Tel - Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019

Hướng dẫn Giải đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 4 Vòng 5 năm học 2019...

Hướng dẫn Giải đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 4 Vòng 5 năm học 2019 - 2020 (ngày mở vòng 10/ 12/ 2019). Các bậc PH, GV và các em HS có thể xem tại đây:
https://www.youtube.com/watch?v=Mu_9v_Q29Jo
Fb hỗ trợ: https://www.facebook.com/hoctoancotrang
Tel - Zalo: 0948.228.325