Monday, March 30, 2020

Tuyển tập 35 đề thi Rèn luyện và Phát triển Tư duy Toán lớp 1 trong kì n...



Tuyển tập 35 đề thi Rèn luyện và Phát triển Tư duy Toán lớp 1 trong kì nghỉ dịch COVID - 19. Các bậc PH, GV và các em HS có thể xem tại đây:
https://www.youtube.com/watch?v=Iz2Vh1VbTj0
Đây là bộ tài liệu có thể giúp các em HS khối lớp 1 đột phá phát triển về tư duy Toán học trong kì nghỉ dịch COVID - 19.
Mọi thông tin về tư vấn và giải pháp học tập vui lòng liên hệ:
- FB: Nguyễn Trang Violympic Toán
- Tel - Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang).

Sunday, March 22, 2020

Tuyển tập 36 đề ôn tập Toán lớp 3 trong kì nghỉ dịch COVID - 19 (Có đáp án)





Hiện tại bên em đã hoàn thiện bộ tài liệu Tuyển tập 36 đề ôn tập bồi dưỡng Toán lớp 3 (có đáp án) trong kì nghỉ dịch COVID-19. Nội dung các bậc PH, GV và các em HS có thể xem tại đây:
https://www.youtube.com/watch?v=ML-DEBgIBlw
- FB hỗ trợ: https://www.facebook.com/hoctoancotrang
- Tel - Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang).

Thursday, March 19, 2020

Tuyển tập 40 đề ôn tập Toán lớp 5 trong kì nghỉ dịch COVID - 19 (Có đáp án)



Hiện tại bên em đã hoàn thiện bộ tài liệu Tuyển tập 40 đề ôn tập bồi dưỡng Toán lớp 5 (có đáp án) trong kì nghỉ dịch COVID-19. Nội dung các bậc PH, GV và các em HS có thể xem tại đây:
https://www.youtube.com/watch?v=sjos-Oms4Vo
- FB hỗ trợ: Nguyễn Trang Violympic Toán
- Tel - Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang).

Wednesday, March 18, 2020

Tuyển tập 48 đề ôn tập Toán lớp 4 trong kì nghỉ dịch COVID - 19 (Có đáp án)



Tuyển tâp 48 đề ôn tập Toán lớp 4 trong kì nghỉ dịch COVID-19 (có đáp án). Các bậc PH, GV có thể xem tại đây:
https://www.youtube.com/watch?v=3OkAQf4JXU0
- Fb hỗ trợ: Nguyễn Trang Violympic Toán
- Tel - Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang).

Thursday, March 5, 2020

Tuyển tập 70 đề thi HSG môn Tiếng Việt lớp 5 (Có đáp án - Bản Word)



Tuyển tập 70 đề thi HSG môn Tiếng Việt lớp 5 có đáp án (Bản word). Các bậc PH, GV và các em HS xem tại đây:
https://www.youtube.com/watch?v=jSceSv0gQwM
- FB hỗ trợ: https://www.facebook.com/hoctoancotrang
- Tel - Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang).