Wednesday 29 July 2020

Tuyển tập 106 Đề thi vào lớp 6 trường chuyên môn Toán (có đáp án)

Tuyển tập 106 Đề thi vào lớp 6 trường chuyên môn Toán (có đáp án)
Liên hệ tư vấn và mua tài liệu ôn thi vào chuyên lớp 6 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

TUYỂN TẬP 106 ĐỀ THI VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN MÔN TOÁN QUA CÁC NĂM
PHỤ LỤC
PHẦN 1 – ĐỀ BÀI (TỪ NĂM 1993 – 2021)
 ĐỀ SỐ 1: Trường Hà Nội – Amsterdam 1993 – 1994
 ĐỀ SỐ 2: Trường Hà Nội – Amsterdam 1994 – 1995
 ĐỀ SỐ 3: Trường Hà Nội – Amsterdam 1995 – 1996
 ĐỀ SỐ 4: Trường Hà Nội – Amsterdam 1999 – 2000
 ĐỀ SỐ 5: Trường Hà Nội – Amsterdam 2000 – 2001
 ĐỀ SỐ 6: Trường Hà Nội – Amsterdam 2001 – 2002
 ĐỀ SỐ 7: Trường Hà Nội – Amsterdam 2003 – 2004
 ĐỀ SỐ 8: Trường Hà Nội – Amsterdam 2004 – 2005
 ĐỀ SỐ 9: Trường Hà Nội – Amsterdam 2005 – 2006
 ĐỀ SỐ 10: Trường Hà Nội – Amsterdam 2006 – 2007
 ĐỀ SỐ 11: Trường Hà Nội – Amsterdam 2007 – 2008
 ĐỀ SỐ 12: Trường Hà Nội – Amsterdam 2008 – 2009
 ĐỀ SỐ 13: Trường Hà Nội – Amsterdam 2009 – 2010
 ĐỀ SỐ 14: Trường Hà Nội – Amsterdam 2010 – 2011
 ĐỀ SỐ 15: Trường Hà Nội – Amsterdam 2011 –2012
 ĐỀ SỐ 16: Trường Hà Nội – Amsterdam 2012 – 2013
 ĐỀ SỐ 17: Trường Hà Nội – Amsterdam 2013 – 2014
 ĐỀ SỐ 18: Trường Hà Nội – Amsterdam 2014 – 2015
 ĐỀ SỐ 19: Trường Marie Curie 1994 – 1995
 ĐỀ SỐ 20: Trường Marie Curie 1995 - 1996
 ĐỀ SỐ 21: Trường Marie Curie 1996 – 1997
 ĐỀ SỐ 22: Trường Marie Curie 1997 - 1998
 ĐỀ SỐ 23: Trường Marie Curie 1998 - 1999
 ĐỀ SỐ 24: Trường Marie Curie 1999 - 2000
 ĐỀ SỐ 25: Trường Marie Curie 2000 - 2001
 ĐỀ SỐ 26: Trường Marie Curie  2001 - 2002
 ĐỀ SỐ 27: Trường Marie Curie  2002 - 2003
 ĐỀ SỐ 28: Trường Marie Curie  2003 - 2004
 ĐỀ SỐ 29: Trường Marie Curie  2004 - 2005
 ĐỀ SỐ 30: Trường Marie Curie  2005 - 2006
 ĐỀ SỐ 31: Trường Marie Curie  2006 - 2007
 ĐỀ SỐ 32: Trường Marie Curie  2007 - 2008
 ĐỀ SỐ 33: Trường Marie Curie  2008 - 2009
 ĐỀ SỐ 34: Trường Marie Curie  2009 - 2010
 ĐỀ SỐ 35: Trường Marie Curie  2010 - 2011
 ĐỀ SỐ 36: Trường Marie Curie  2011 - 2012
 ĐỀ SỐ 37: Trường Marie Curie  2012 - 2013
 ĐỀ SỐ 38: Trường Marie Curie  2013 – 2014
 ĐỀ SỐ 39: Trường Nguyễn Tất Thành 2006 – 2007
 ĐỀ SỐ 40: Trường Nguyễn Tất Thành 2007 - 2008
 ĐỀ SỐ 41: Trường Nguyễn Tất Thành 2008 - 2009
 ĐỀ SỐ 42: Trường Nguyễn Tất Thành  2009 - 2010
 ĐỀ SỐ 43: Trường Nguyễn Tất Thành 2010 - 2011
 ĐỀ SỐ 44: Trường Nguyễn Tất Thành 2011 – 2012
 ĐỀ SỐ 45: Trường Trần Đại Nghĩa 2010 – 2011
 ĐỀ SỐ 46: Trường Trần Đại Nghĩa 2011 - 2012
 ĐỀ SỐ 47: Trường Trần Đại Nghĩa 2012 - 2013
 ĐỀ SỐ 48: Trường Trần Đại Nghĩa 2013 – 2014
 ĐỀ SỐ 49: Trường Trần Đại Nghĩa 2014 – 2015
 ĐỀ SỐ 50: Trường Lương Thế Vinh 2004 – 2005
 ĐỀ SỐ 51: Trường Lương Thế Vinh 2005 – 2006
 ĐỀ SỐ 52: Trường Lương Thế Vinh 2006 – 2007
 ĐỀ SỐ 53: Trường Lương Thế Vinh 2007 – 2008
 ĐỀ SỐ 54: Trường Lương Thế Vinh 2008– 2009
 ĐỀ SỐ 55: Trường Lương Thế Vinh 2009 – 2010
 ĐỀ SỐ 56: Trường Lương Thế Vinh 2010 – 2011
 ĐỀ SỐ 57: Trường Lương Thế Vinh 2011 – 2012
 ĐỀ SỐ 58: Trường Lương Thế Vinh 2012 – 2013
 ĐỀ SỐ 59: Trường Lương Thế Vinh 2014 – 2015
 ĐỀ SỐ 60: Trường Lương Thế Vinh 2013 – 2014
 ĐỀ SỐ 61: Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường Lương Thế Vinh 2018 – 2019
 ĐỀ SỐ 62: Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường Lương Thế Vinh 2019 – 2020
ĐỀ SỐ 63: Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường Nguyễn Tất Thành 2018 – 2019
ĐỀ SỐ 64: Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường Marie Curie Năm 2019 – 2020
ĐỀ SỐ 65: Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường THCS CLC Cầu Giấy Năm 2019 – 2020
ĐỀ SỐ 66: Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường Nguyễn Tất Thành Năm 2019 – 2020
ĐỀ SỐ 67: Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường Amstecdam Năm 2019 – 2020
ĐỀ SỐ 68: Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường Thcs Nguyễn Tri Phương Năm học 2012 – 2013
ĐỀ SỐ 69: Trường Nguyễn Tri Phương  NĂM 2011 – 2012
ĐỀ SỐ 70: Trường Nguyễn Tri Phương Năm 2010 – 2011
ĐỀ SỐ 71: Trường Nguyễn Tri Phương Năm 2009 - 2010
ĐỀ SỐ 72: Trường Nguyễn Tri Phương  Năm 2008 – 2009
ĐỀ SỐ 73: Trường Nguyễn Tri Phương Năm 2007 – 2008
ĐỀ SỐ 74: Trường Nguyễn Tri Phương Năm 2005-2006
ĐỀ SỐ 75: Trường Nguyễn Tri Phương Năm 2004 - 2005
ĐỀ SỐ 76: Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường THCS Ngoại ngữ, Hà Nội Năm 2019 – 2020
ĐỀ SỐ 77: Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường Archimedes Năm 2020 – 2021
ĐỀ SỐ 78: Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường Lê Quý Đôn – Bắc Giang Năm 2019 – 2020
ĐỀ SỐ 79 - Trường CLC Giảng Võ  Năm 2011 – 2012
ĐỀ SỐ 80 – Trường Lê Quý Đôn Cầu Giấy
ĐỀ SỐ 81: Trường Trung Học Cơ Sở Lê Quý Đôn –Cầu Giấy
ĐỀ SỐ 82: Trường THCS Lê Quý Đôn Cấu Giấy Hà Nội Năm học 2007 - 2008
ĐỀ SỐ 83 - Trường Thcs Lê Quý Đôn Cầu Giấy Hà Nội Năm học 2006-2007
ĐỀ SỐ 84 - Trường Thcs Lê Quý Đôn Cầu Giấy Hà Nội  Năm Học 2008-2009
ĐỀ SỐ 85: Trường THPT M.V. LÔMÔNÔXÔP Năm học: 2011 - 2012
ĐỀ SỐ 86: Trường THPT M.V. LÔMÔNÔXÔP Năm học: 2010 - 2011
ĐỀ SỐ 87: Trường THPTDL M.V LÔMÔNÔXÔP Năm học: 2007 – 2008
ĐỀ SỐ 88: Trường THPTDL M.V LÔMÔNÔXÔP (ĐỀ MINH HỌA)
Năm học: 2018 – 2019
ĐỀ SỐ 89: Đề thi vào lớp 6 môn Toán TRƯỜNG THPTDL M.V LÔMÔNÔXÔP (ĐỀ MINH HỌA)
Năm học: 2019 – 2020
ĐỀ SỐ 90: Đề thi vào lớp 6 môn Toán TRƯỜNG THPTDL M.V LÔMÔNÔXÔP (ĐỀ MINH HỌA)
Năm học: 2020 – 2021
ĐỀ SỐ 91: Đề Thi Thử Vào Lớp 6 Trường Ams Đề Số 1
ĐỀ SỐ 92: Đề Thi Thử Vào Lớp 6 –Trường Ams – Đề Số 2
ĐỀ SỐ 93: Trường Trần Đại Nghĩa Năm 2018 – 2019
ĐỀ SỐ 94: Sở Giáo Dục Hà Nội Năm 2018 – 2019
ĐỀ SỐ 95: Trường Đoàn Thị Điểm – Hưng Yên
ĐỀ SỐ 96: Đề thi vào lớp 6 môn Toán TRƯỜNG TRẦN ĐẠI NGHĨA NĂM 2019 – 2020
ĐỀ SỐ 97: Đề thi vào lớp 6 môn Toán TRƯỜNG TRẦN ĐẠI NGHĨA NĂM 2017 – 2018
ĐỀ SỐ 98: TRƯỜNG TRẦN ĐẠI NGHĨA NĂM 2016 – 2017
ĐỀ SỐ 99: TRƯỜNG TRẦN ĐẠI NGHĨA NĂM 2015 – 2016
ĐỀ SỐ 100: Đề thi vào lớp 6 môn Toán TRƯỜNG ARCHIMEDES (THÁNG 4) Năm 2019 – 2020
ĐỀ SỐ 101: Đề thi vào lớp 6 môn Toán TRƯỜNG TIỂU HỌC ARCHIMEDES ACADEMY
ĐỀ KHẢO SÁT THỬ ONLINE NĂM HỌC 2020 – 2021 (25/4)
ĐỀ SỐ 102: Đề Minh Họa Vào Trường Archimedes Academy
Năm 2018 - 2019
ĐỀ SỐ 103: Trường Tiểu Học Archimedes Academy Đề Thi Thử Số 1
ĐỀ SỐ 104: Trường Tiểu Học Archimedes Academy Đề Thi Thử Số 2
ĐỀ SỐ 105: Trường Tiểu Học Archimedes Academy Đề Thi Thử Số 3
ĐỀ SỐ 106: Đề Thi Thử Vào 6 Trường AMS Đề Số 3
Monday 27 July 2020

Phân phối chương trình Tiếng Việt lớp 1 sách Cùng học để phát triển năng lực

Bắt đầu từ năm học 2020-2021, các trường học sẽ tự chọn bộ SGK riêng trong Chương trình giáo dục phổ thông mới. Bộ SGK lớp 1 trong chương trình mới bao gồm 9 hoặc 10 cuốn sử dụng cho 8 môn học bắt buộc là Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Âm nhạc, Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm, Giáo dục thể chất. Để các thầy cô tiết kiệm được thời gian soạn bài, mời các thầy cô tham khảo Phân phối chương trình lớp 1 năm 2020 - 2021 như sau:

Link tải file word tại đây 
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
www.ToanIQ.com– Hotline: 0948.228.325
-----------------------------------------------...Thursday 23 July 2020

Tuyển tập 14 chủ đề bồi dưỡng Toán quốc tế khối lớp 2 và khối lớp 3💥Tuyển tập 14 chủ đề bồi dưỡng Toán quốc tế khối lớp 2 và khối lớp 3. Các bậc PH, GV có thể xem tại đây:
👉 https://www.youtube.com/watch?v=raF179rXEMk
Bộ Tuyển tập 14 chủ đề Toán quốc tế gồm các dạng toán tư duy thường gặp, giúp các em học sinh chuẩn bị tốt cho kỳ thi SASMO và các kỳ thi Toán tiếng Anh khác như: Kangaroo, IMAS, AMO, AMC, titan, HKIMO, MYTS... khối 2 + 3
Mỗi chủ đề gồm các lí thuyết, bài tập minh họa, bài tập tự luyện, (bài tập được tổng hợp từ đề thi các năm, và các bài tập luyện tập tương tự) có hướng dẫn giải chi tiết.
- Tel - Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)