Monday 27 July 2020

Phân phối chương trình Tiếng Việt lớp 1 sách Cùng học để phát triển năng lực

Bắt đầu từ năm học 2020-2021, các trường học sẽ tự chọn bộ SGK riêng trong Chương trình giáo dục phổ thông mới. Bộ SGK lớp 1 trong chương trình mới bao gồm 9 hoặc 10 cuốn sử dụng cho 8 môn học bắt buộc là Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Âm nhạc, Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm, Giáo dục thể chất. Để các thầy cô tiết kiệm được thời gian soạn bài, mời các thầy cô tham khảo Phân phối chương trình lớp 1 năm 2020 - 2021 như sau:

Link tải file word tại đây 
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
www.ToanIQ.com– Hotline: 0948.228.325
-----------------------------------------------...No comments: