Friday 6 November 2020

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 5 nâng cao

 Tài liệu Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 5 nâng cao. Các bậc PH, GV có thể tải tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1h1fO2JHD90ML_jIjrca0zYiepTUfJhg7/view?usp=sharing

TÀI LIỆU MẪU:

BÀI TẬP TIẾNG VIỆT NÂNG CAO LỚP 5

TUẦN 1

Họ và tên : ………………………………………..Lớp 5…

Bài 1: a) Tìm từ đồng nghĩa với mỗi từ sau:

cho:……………………………………………………………………………….

chết: ……………………………………………………………………………

bố :………………………………………………………………………………..

b) Đặt câu với mỗi nhóm từ đồng nghĩa tìm được ở câu a.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2: - Tìm từ đồng nghĩa với từ đen dùng để nói về :

a)    Con mèo : …………………………………………………………………

b)    Con chó : …………………………………………………………………

c)     Con ngựa : ……………………………………………………………….

d)    Đôi mắt : …………………………………………………………………

 

-        Đặt câu với mỗi từ vừa tìm được.

 

 

 

 

 

Bài 3: Nối thông tin ở cột A với thông tin ở cột B theo nội dung bài đọc Quang cảnh làng mạc ngày mùa (sgk trang 10)

A

B

tàu đu đủ

làng quê

rơm và thóc

màu trời

mái nhà

màu lúa

chùm quả xoan

lá mít

tàu lá chuối

bụi mía

con chó

quả ớt

nắng

vàng giòn

toàn màu vàng

vàng xuộm

vàng hoe

vàng ối

vàng xọng

vàng mượt

vàng mới

vàng hơn thường khi

đỏ chói

vàng tươi

vàng lịm

 

Bài 4: Liệt kê 5 từ chỉ màu xanh mà em biết, đặt câu với mỗi từ đó.

 

 

 

 

 

 

Bài 5: Phân biệt sắc thái nghĩa của những từ đồng nghĩa (in đậm) trong các tập hợp từ sau :

a)    “… những khuôn mặt trắng bệch, những bước chân nặng như đeo đá.”

b)    Bông hoa huệ trắng muốt.

c)     Đàn cò trắng phau.

d)    Hoa ban nở trắng xóa núi rừng.

 

 

 

 

 

Bài 6: Tìm chữ thích hợp với mỗi chỗ trống:

Âm đầu

Đứng trước i, ê, e

Đứng trước các âm còn lại

Âm “cờ”

Viết là………………

Viết là………………

Âm “gờ”

Viết là………………

Viết là………………

Âm “ngờ”

Viết là………………

Viết là………………

 

Bài 7: Hãy điền chữ thích hợp vào các ô trống sau:

nghỉ …..ơi; suy ….ĩ; …..oằn ngoèo; …..iêng ngả;  ……iên cứu;   ……iện ngập;  ….ênh rạch; …..ính trọng; ….ánh xiếc; …..ông kênh; cấu …..ết; ….ẽo kẹt.

Bài 8: Hãy lập dàn ý một bài miêu tả buổi sáng mùa đông nơi em sống.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


No comments: