Monday 9 November 2020

Cộng trừ số thập phân lớp 5 - Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao


Cộng trừ số thập phân lớp 5 - Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao. Tuyển tập 8 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn thi vào lớp 6 các trường chuyên. Liên hệ tư vấn tài liệu và học tập: 0919.281.916 (Zalo Thầy Thích). BÀI 2: CỘNG, TRỪ SỐ THẬP PHÂN I. Phép Cộng Số Thập Phân: Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau: - Đặt số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng hàng thẳng cột với nhau và dấu phẩy cũng thẳng cột với nhau. - Cộng như cộng hai số tự nhiên. - Đặt dấu phẩy ở tổng thẳng cột với dấu phẩy của hai số hạng. VD: Đặt tính rồi tính: a) 456,79 + 23,36 = ???? b) 478 + 18,201 b) Ta có: 478 + 18,201 = 478,000 + 18,201 II. Phép Trừ Hai Số Thập Phân: Muốn trừ hai số thập phân ta làm như sau: - Đặt số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau và hai dấu phẩy thẳng cột với nhau. - Trừ hai số như hai số tự nhiên. - Viết dấu phẩy của hiệu thẳng cột với hai dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

No comments: