Monday 16 November 2020

ĐỀ ÔN THI TOÁN QUỐC TẾ TIMO LỚP 4,5 VÒNG QUỐC GIA (CÓ ĐÁP ÁN)


ĐỀ ÔN THI TOÁN QUỐC TẾ TIMO LỚP 4,5 VÒNG QUỐC GIA (CÓ ĐÁP ÁN). Tuyển tập 18 chuyên đề ôn thi Toán quốc tế Sasmo, Imass, Seamo, Kangaroo, Asmo,... dành cho các em HS khối 3,4,5 Liên hệ tư vấn về tài liệu và học tập vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com • FB: https://www.fb.com/hoctoancotrang Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế TIMO (Thailand International Mathematical Olympiad) được tổ chức hàng năm bởi Trung tâm Giáo dục Vô địch Olympiad Hong Kong (Olympiad Champion Education Centre from Hong Kong) hợp tác cùng Tổ chức Du lịch Thái Lan (Tourism Authority of Thailand). #TIMO #TOANQUOCTETIMO #TOANTIMO #DETHITOANTIMOLOP4 #DETHITOANTIMOLOP5 #TIMOVONGQUOCGIA #DETHITOANTIMO #ONTOANTIMO #TIMO2019 #TIMO2020 TUYỂN TẬP ĐỀ ÔN THI TIMO LỚP 4,5 VÒNG LOẠI VÀ VÒNG QUỐC GIA (Có giải chi tiết) ĐỀ 1: (Đề thi Vòng Chung Kết Quốc Gia Khối 4 2019-2020) Logical Thinking Câu 1: Today is Sunday. Which day of the week will 616 days be later? Sunday: Chủ nhật. Hướng dẫn Ta có: 616 : 7 = 88 Vậy 616 ngày sau vẫn là Chủ Nhật. Đáp số: Sunday Câu 2: There are a total of 20 chickens and rabbits in a farm. The animals have a total of 66 legs. How many chicken(s) is / are there? Total: Tổng số. Hướng dẫn Giả sử 20 con đều là thỏ thì số tổng số chân là: 20 x 4 = 80 (chân) Số chân dư ra so với thực tế là: 80 – 66 = 14 (chân) Dư 14 chân do mỗi con gà ít hơn mỗi con thỏ: 4 – 2 = 2 (chân) Số con gà có là: 14 : 2 = 7 (con) Đáp số: 7

No comments: