Sunday 15 November 2020

Tuyển tập 10 chuyên đề ôn thi Toán quốc tế Kangaroo lớp 1, 2 và 25 Đề th...


Tuyển tập 10 chuyên đề ôn thi Toán quốc tế Kangaroo (IKMC) lớp 1, 2 và 25 Đề thi Toán Kangaroo (IKMC) có đáp án. NÂNG CAO TƯ DUY PHÁT TRIỂN TOÁN LỚP 1 THEO 8 CHUYÊN ĐỀ & TUYỂN TẬP 10 CHUYÊN ĐỀ VÀ 25 ĐỀ ÔN THI TOÁN QUỐC TẾ KANGAROO CÓ ĐÁP ÁN TUYỂN TẬP ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT LỚP 1 THEO BỘ SÁCH MỚI CỦA BỘ GIÁO DỤC Liên hệ tư vấn về tài liệu và học tập vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com • FB: https://www.fb.com/hoctoancotrang

No comments: