Tuesday 27 April 2021

Hướng dẫn giải đề thi môn Toán vào lớp 6 trường chuyên Amsterdam năm 2019 - 2020


Hướng dẫn giải đề thi môn Toán vào lớp 6 trường chuyên Amsterdam năm 2019 - 2020. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: http://www.nguyentrangmath.com DANH MỤC TÀI LIỆU CÁC TRƯỜNG TỪ NĂM 1993 – 2021 1. Trường Amsterdam – Hà Nội 6. Trường Nguyễn Tri Phương – Huế 2. Trường Marie Curie 7. Trường Archimedes Academy 3. Trường Nguyễn Tất Thành 8. Trường M.V. LÔMÔNÔXÔP 4. Trường Trần Đại Nghĩa - TPHCM 9. Trường Lê Quý Đôn 5. Trương Lương Thế Vinh 10. Một số trường khác: CLC CẦU GIẤY, trường chuyên ngoại ngữ , Đoàn Thị Điểm …..Hà Nội

No comments: