Thursday 10 June 2021

Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo sách mới Cánh Diều


Tài liệu Toán 6 cơ bản và làm quen các bài toán nâng cao theo sách mới Cánh Diều. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: doanthich@gmail.com • Website: http://www.toaniq.com Đây là bộ tài liệu dành cho các em học bắt đầu vào làm quen chương trình Toán lớp 6 học chương trình Toán cơ bản và làm quen các bài toán nâng cao theo chương học mới của bộ sách giáo khoa Cánh Diều. Phụ lục tài liệu SGK Cánh Diều Toán lớp 6: (Nội dung mỗi bài học có: Lý thuyết + Bài tập vận dụng + Bài tập tự luyện và hướng dẫn giải) CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN  Bài 1 - Tập hợp trên số tự nhiên và các bài toán liên quan  Bài 2 - Các phép toán trên số tự nhiên  Bài 3 - Lũy thừa với số mũ tự nhiên  Bài 4 - Tính chất chia hết một tổng, hiệu, tích và dấu hiệu chia hết  Bài 5 - Số nguyên tố, hợp số, số chính phương  Bài 6 - Ước chung - Bội chung - UCLN – BCNN CHƯƠNG 2 - SỐ NGUYÊN  Bài 1 - Tập hợp các số nguyên  Bài 2 - Phép cộng và phép trừ hai số nguyên  Bài 3 - Quy tắc dấu ngoặc. Quy tắc chuyển vế  Bài 4 - Phép nhân hai số nguyên  Bài 5 - Bội và ước trong số nguyên CHƯƠNG 3 – HÌNH HỌC TRỰC QUAN  Bài 1 - Các hình học trong thực tiễn  Bài 2 - Chu vi và diện tích của một số hình học đã học  Bài 3 - Trục đối xứng của một số hình học phẳng  Bài 4 - Tâm đối xứng của một số hình học phẳng CHƯƠNG 4 - MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT  Bài 1 - Thống kê và các dạng biểu đồ  Bài 2 - Phép thử nghiệm. Sự kiện. Xác suất thực nghiệm CHƯƠNG 5 - PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN  Bài 1 - Mở rộng về phân số  Bài 2 - So sánh phân số  Bài 3 - Các phép toán về phân số  Bài 4 - Tổng quan về số thập phân  Bài 5 - Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm  Bài 6 - Một số bài toán đố liên quan CHƯƠNG 6 - ĐƯỜNG THẲNG. ĐOẠN THẲNG. GÓC  Bài 1 - Điểm. Đường thẳng. Đoạn thẳng  Bài 2 - Góc và các bài toán liên quan

Toán 6 cơ bản và nâng cao theo sách mới Chân trời sáng tạo


Toán 6 cơ bản và nâng cao theo sách mới Chân Trời Sáng Tạo. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: doanthich@gmail.com • Website: http://www.toaniq.com Đây là bộ tài liệu dành cho các em học bắt đầu vào làm quen chương trình Toán lớp 6 học chương trình Toán cơ bản và làm quen các bài toán nâng cao theo chương học mới của bộ sách giáo khoa Chân Trời Sáng Tạo. Phụ lục tài liệu SGK Chân Trời Sáng Tạo Toán lớp 6: (Nội dung mỗi bài học có: Lý thuyết + Bài tập vận dụng + Bài tập tự luyện và hướng dẫn giải) CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN  Bài 1 - Tập hợp trên số tự nhiên và các bài toán liên quan  Bài 2 - Các phép toán trên số tự nhiên  Bài 3 - Lũy thừa với số mũ tự nhiên  Bài 4 - Tính chất chia hết một tổng, hiệu, tích và dấu hiệu chia hết  Bài 5 - Số nguyên tố, hợp số, số chính phương  Bài 6 - Ước chung - Bội chung - UCLN – BCNN CHƯƠNG 2 - SỐ NGUYÊN  Bài 1 - Tập hợp các số nguyên  Bài 2 - Phép cộng và phép trừ hai số nguyên  Bài 3 - Quy tắc dấu ngoặc. Quy tắc chuyển vế  Bài 4 - Phép nhân hai số nguyên  Bài 5 - Bội và ước trong số nguyên CHƯƠNG 3 - MỘT SỐ HÌNH HỌC PHẲNG TRONG THỰC TIỄN  Bài 1 - Các hình học trong thực tiễn  Bài 2 - Chu vi và diện tích của một số hình học đã học CHƯƠNG 4 - MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ. BAO GỒM:  Thông tin dữ liệu, bảng dữ liệu  Các dạng biểu đồ CHƯƠNG 5 - PHÂN SỐ  Bài 1 - Mở rộng về phân số  Bài 2 - So sánh phân số  Bài 3 - Các phép toán về phân số  Bài 4 - Một số bài toán đố liên quan CHƯƠNG 6 - SỐ THẬP PHÂN  Bài 1 - Tổng quan về số thập phân  Bài 2 - Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm CHƯƠNG 7 - TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH HỌC PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN  Bài 1 - Trục đối xứng của một số hình học phẳng  Bài 2 - Tâm đối xứng của một số hình học phẳng CHƯƠNG 8 - ĐƯỜNG THẲNG. ĐOẠN THẲNG. GÓC  Bài 1 - Điểm. Đường thẳng. Đoạn thẳng  Bài 2 - Góc và các bài toán liên quan CHƯƠNG 9 - XÁC SUẤT THỐNG KÊ  Phép thử nghiệm. Sự kiện. Xác suất thực nghiệm

Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo sách mới Kết Nối Tri thức với cuộc sống


Tài liệu Toán 6 cơ bản và nâng cao theo sách mới Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: doanthich@gmail.com • Website: http://www.toaniq.com Đây là bộ tài liệu dành cho các em học bắt đầu vào làm quen chương trình Toán lớp 6 học chương trình Toán cơ bản và làm quen các bài toán nâng cao theo chương học mới của bộ sách giáo khoa Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Phụ lục tài liệu SGK Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống Toán lớp 6: (Nội dung mỗi bài học có: Lý thuyết + Bài tập vận dụng + Bài tập tự luyện và hướng dẫn giải) CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN  Bài 1 - Tập hợp trên số tự nhiên và các bài toán liên quan  Bài 2 - Các phép toán trên số tự nhiên  Bài 3 - Lũy thừa với số mũ tự nhiên CHƯƠNG 2 - TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN  Bài 4 - Tính chất chia hết một tổng, hiệu, tích và dấu hiệu chia hết  Bài 5 - Số nguyên tố, hợp số, số chính phương  Bài 6 - Ước chung - Bội chung - UCLN – BCNN CHƯƠNG 3 - SỐ NGUYÊN  Bài 1 - Tập hợp các số nguyên  Bài 2 - Phép cộng và phép trừ hai số nguyên  Bài 3 - Quy tắc dấu ngoặc. Quy tắc chuyển vế  Bài 4 - Phép nhân hai số nguyên  Bài 5 - Bội và ước trong số nguyên CHƯƠNG 4 - MỘT SỐ HÌNH HỌC PHẲNG TRONG THỰC TIỄN  Bài 1 - Các hình học trong thực tiễn  Bài 2 - Chu vi và diện tích của một số hình học đã học CHƯƠNG 5 - TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH HỌC PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN  Bài 1 - Trục đối xứng của một số hình học phẳng  Bài 2 - Tâm đối xứng của một số hình học phẳng CHƯƠNG 6 - PHÂN SỐ  Bài 1 - Mở rộng về phân số  Bài 2 - So sánh phân số  Bài 3 - Các phép toán về phân số  Bài 4 - Một số bài toán đố liên quan CHƯƠNG 7 - SỐ THẬP PHÂN  Bài 1 - Tổng quan về số thập phân  Bài 2 - Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm CHƯƠNG 8 - ĐƯỜNG THẲNG. ĐOẠN THẲNG. GÓC  Bài 1 - Điểm. Đường thẳng. Đoạn thẳng  Bài 2 - Góc và các bài toán liên quan CHƯƠNG 9 - XÁC SUẤT THỐNG KÊ  Bài 1 - Thống kê và các dạng biểu đồ  Bài 2 - Phép thử nghiệm. Sự kiện. Xác suất thực nghiệm

Tuyển tập 22 chuyên đề bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 6 theo chương trình mới


Tài liệu Tuyển tập 22 chuyên đề Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 6 của chương trình SGK mới (Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống). Mọi thông tin về tư vấn học tập, đăng ký đặt mua các tài liệu bồi dưỡng Toán 6 bao gồm: Toán 6 cơ bản dành cho HS Trung Bình – Khá, Tuyển tập 22 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 6, Tuyển tập các bài toán ôn thi MYTS và đăng ký học các chương trình học tập trực tuyến Toán 6 vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo:  Giáo viên giảng dạy: Thầy Thích  Điện thoại – Zalo: 0919.281.916  Email: doanthich@gmail.com  Website: www.toaniq.com – www.toanlop6.com  Facebook: www.facebook.com/hoctoanthaythich Phụ lục tài liệu Tuyển tập 22 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 theo chương trình SGK mới:  Chuyên đề 1 - Tập hợp và Đếm số tự nhiên  Chuyên đề 2 - Lũy thừa với số mũ tự nhiên  Chuyên đề 3 - Dãy số tự nhiên Viết theo quy luật  Chuyên đề 4 - Tính chất và dấu hiệu chia hết  Chuyên đề 5 - Chữ số tận cùng  Chuyên đề 6 - Số nguyên tố - Hợp số  Chuyên đề 7 - Số chính phương  Chuyên đề 8 - Ước chung lớn nhất và Bội chung nhỏ nhất  Chuyên đề 9 - Điểm - Đường thẳng - Đoạn thẳng - Góc  Chuyên đề 10 - Số nguyên  Chuyên đề 11 - Tổng quan về phân số và các bài toán liên quan  Chuyên đề 12 - Dãy phân số viết theo quy luật  Chuyên đề 13 – Số thập phân  Chuyên đề 14 - Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất  Chuyên đề 15 - Phương pháp giải toán - Nguyên lí dirichlet  Chuyên đề 16 - Phương pháp giải toán lựa chọn  Chuyên đề 17 - Phương pháp Logic  Chuyên đề 18 - Phương pháp tính ngược từ cuối  Chuyên đề 19 - Phương pháp giả thiết tạm  Chuyên đề 20 - Nguyên lý Bất biến và cực hạn  Chuyên đề 21 - Toán chuyển động  Chuyên đề 22 - Đồng dư thức