Thursday 10 June 2021

Toán 6 cơ bản và nâng cao theo sách mới Chân trời sáng tạo


Toán 6 cơ bản và nâng cao theo sách mới Chân Trời Sáng Tạo. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: doanthich@gmail.com • Website: http://www.toaniq.com Đây là bộ tài liệu dành cho các em học bắt đầu vào làm quen chương trình Toán lớp 6 học chương trình Toán cơ bản và làm quen các bài toán nâng cao theo chương học mới của bộ sách giáo khoa Chân Trời Sáng Tạo. Phụ lục tài liệu SGK Chân Trời Sáng Tạo Toán lớp 6: (Nội dung mỗi bài học có: Lý thuyết + Bài tập vận dụng + Bài tập tự luyện và hướng dẫn giải) CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN  Bài 1 - Tập hợp trên số tự nhiên và các bài toán liên quan  Bài 2 - Các phép toán trên số tự nhiên  Bài 3 - Lũy thừa với số mũ tự nhiên  Bài 4 - Tính chất chia hết một tổng, hiệu, tích và dấu hiệu chia hết  Bài 5 - Số nguyên tố, hợp số, số chính phương  Bài 6 - Ước chung - Bội chung - UCLN – BCNN CHƯƠNG 2 - SỐ NGUYÊN  Bài 1 - Tập hợp các số nguyên  Bài 2 - Phép cộng và phép trừ hai số nguyên  Bài 3 - Quy tắc dấu ngoặc. Quy tắc chuyển vế  Bài 4 - Phép nhân hai số nguyên  Bài 5 - Bội và ước trong số nguyên CHƯƠNG 3 - MỘT SỐ HÌNH HỌC PHẲNG TRONG THỰC TIỄN  Bài 1 - Các hình học trong thực tiễn  Bài 2 - Chu vi và diện tích của một số hình học đã học CHƯƠNG 4 - MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ. BAO GỒM:  Thông tin dữ liệu, bảng dữ liệu  Các dạng biểu đồ CHƯƠNG 5 - PHÂN SỐ  Bài 1 - Mở rộng về phân số  Bài 2 - So sánh phân số  Bài 3 - Các phép toán về phân số  Bài 4 - Một số bài toán đố liên quan CHƯƠNG 6 - SỐ THẬP PHÂN  Bài 1 - Tổng quan về số thập phân  Bài 2 - Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm CHƯƠNG 7 - TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH HỌC PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN  Bài 1 - Trục đối xứng của một số hình học phẳng  Bài 2 - Tâm đối xứng của một số hình học phẳng CHƯƠNG 8 - ĐƯỜNG THẲNG. ĐOẠN THẲNG. GÓC  Bài 1 - Điểm. Đường thẳng. Đoạn thẳng  Bài 2 - Góc và các bài toán liên quan CHƯƠNG 9 - XÁC SUẤT THỐNG KÊ  Phép thử nghiệm. Sự kiện. Xác suất thực nghiệm

No comments: