Thursday 10 June 2021

Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo sách mới Cánh Diều


Tài liệu Toán 6 cơ bản và làm quen các bài toán nâng cao theo sách mới Cánh Diều. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu: • Tel – Zalo: 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: doanthich@gmail.com • Website: http://www.toaniq.com Đây là bộ tài liệu dành cho các em học bắt đầu vào làm quen chương trình Toán lớp 6 học chương trình Toán cơ bản và làm quen các bài toán nâng cao theo chương học mới của bộ sách giáo khoa Cánh Diều. Phụ lục tài liệu SGK Cánh Diều Toán lớp 6: (Nội dung mỗi bài học có: Lý thuyết + Bài tập vận dụng + Bài tập tự luyện và hướng dẫn giải) CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN  Bài 1 - Tập hợp trên số tự nhiên và các bài toán liên quan  Bài 2 - Các phép toán trên số tự nhiên  Bài 3 - Lũy thừa với số mũ tự nhiên  Bài 4 - Tính chất chia hết một tổng, hiệu, tích và dấu hiệu chia hết  Bài 5 - Số nguyên tố, hợp số, số chính phương  Bài 6 - Ước chung - Bội chung - UCLN – BCNN CHƯƠNG 2 - SỐ NGUYÊN  Bài 1 - Tập hợp các số nguyên  Bài 2 - Phép cộng và phép trừ hai số nguyên  Bài 3 - Quy tắc dấu ngoặc. Quy tắc chuyển vế  Bài 4 - Phép nhân hai số nguyên  Bài 5 - Bội và ước trong số nguyên CHƯƠNG 3 – HÌNH HỌC TRỰC QUAN  Bài 1 - Các hình học trong thực tiễn  Bài 2 - Chu vi và diện tích của một số hình học đã học  Bài 3 - Trục đối xứng của một số hình học phẳng  Bài 4 - Tâm đối xứng của một số hình học phẳng CHƯƠNG 4 - MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT  Bài 1 - Thống kê và các dạng biểu đồ  Bài 2 - Phép thử nghiệm. Sự kiện. Xác suất thực nghiệm CHƯƠNG 5 - PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN  Bài 1 - Mở rộng về phân số  Bài 2 - So sánh phân số  Bài 3 - Các phép toán về phân số  Bài 4 - Tổng quan về số thập phân  Bài 5 - Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm  Bài 6 - Một số bài toán đố liên quan CHƯƠNG 6 - ĐƯỜNG THẲNG. ĐOẠN THẲNG. GÓC  Bài 1 - Điểm. Đường thẳng. Đoạn thẳng  Bài 2 - Góc và các bài toán liên quan

No comments: