Thursday 10 June 2021

Tuyển tập 22 chuyên đề bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 6 theo chương trình mới


Tài liệu Tuyển tập 22 chuyên đề Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 6 của chương trình SGK mới (Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống). Mọi thông tin về tư vấn học tập, đăng ký đặt mua các tài liệu bồi dưỡng Toán 6 bao gồm: Toán 6 cơ bản dành cho HS Trung Bình – Khá, Tuyển tập 22 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 6, Tuyển tập các bài toán ôn thi MYTS và đăng ký học các chương trình học tập trực tuyến Toán 6 vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo:  Giáo viên giảng dạy: Thầy Thích  Điện thoại – Zalo: 0919.281.916  Email: doanthich@gmail.com  Website: www.toaniq.com – www.toanlop6.com  Facebook: www.facebook.com/hoctoanthaythich Phụ lục tài liệu Tuyển tập 22 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 theo chương trình SGK mới:  Chuyên đề 1 - Tập hợp và Đếm số tự nhiên  Chuyên đề 2 - Lũy thừa với số mũ tự nhiên  Chuyên đề 3 - Dãy số tự nhiên Viết theo quy luật  Chuyên đề 4 - Tính chất và dấu hiệu chia hết  Chuyên đề 5 - Chữ số tận cùng  Chuyên đề 6 - Số nguyên tố - Hợp số  Chuyên đề 7 - Số chính phương  Chuyên đề 8 - Ước chung lớn nhất và Bội chung nhỏ nhất  Chuyên đề 9 - Điểm - Đường thẳng - Đoạn thẳng - Góc  Chuyên đề 10 - Số nguyên  Chuyên đề 11 - Tổng quan về phân số và các bài toán liên quan  Chuyên đề 12 - Dãy phân số viết theo quy luật  Chuyên đề 13 – Số thập phân  Chuyên đề 14 - Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất  Chuyên đề 15 - Phương pháp giải toán - Nguyên lí dirichlet  Chuyên đề 16 - Phương pháp giải toán lựa chọn  Chuyên đề 17 - Phương pháp Logic  Chuyên đề 18 - Phương pháp tính ngược từ cuối  Chuyên đề 19 - Phương pháp giả thiết tạm  Chuyên đề 20 - Nguyên lý Bất biến và cực hạn  Chuyên đề 21 - Toán chuyển động  Chuyên đề 22 - Đồng dư thức

No comments: