Monday 2 August 2021

Giải các Đề thi toán AMC lớp 3 và lớp 4 từ năm 2004 đến năm 2019


Giải các Đề thi toán AMC lớp 3 và lớp 4 từ năm 2004 đến năm 2019 (Australian Mathematics Competition). TUYỂN TẬP 18 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TOÁN QUỐC TẾ AMC KHỐI 3 + 4 + 5 VÀ TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI TOÁN AMC QUA CÁC NĂM CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư học tập và tài liệu ôn thi Toán AMC vui lòng liên hệ:  Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)  Email: nguyentrangmath@gmail.com  Website: www.ToanIQ.com

No comments: