Tuesday 10 August 2021

Tuyển tập 480 bài toán ôn thi Toán AMC lớp 3, 4 (có hướng dẫn giải)


Tuyển tập 480 bài toán ôn thi Toán AMC lớp 3, 4 (có hướng dẫn giải) (Australian Mathematics Competition class 3, 4).
Chi tiết tại đây: https://www.toaniq.com/tuyen-tap-480-bai-toan-quoc-te-on-thi-toan-amc-lop-34-co-huong-dan-giai/
Hoặc:
https://www.youtube.com/watch?v=Yur-74gQJ-s TUYỂN TẬP 18 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TOÁN QUỐC TẾ AMC KHỐI 3 + 4 + 5 VÀ TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI TOÁN AMC LỚP 3 + 4 QUA CÁC NĂM CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư học tập và tài liệu ôn thi Toán AMC vui lòng liên hệ:  Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)  Email: nguyentrangmath@gmail.com  Website: www.ToanIQ.com

No comments: