Monday 20 September 2021

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 1 năm học 2021 - 2022 (có hướng dẫn giải)


Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 1 năm học 2021 - 2022 (ngày mở vòng 14/09/2021) Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com MỘT SỐ KIẾN THỨC CẦN NHỚ: Trong phép trừ: Số trị trừ - số trừ = hiệu Số bị trừ = số trừ + hiệu Số trừ = số bị trừ - hiệu - Số bị trừ hơn hiệu số đơn vị bằng số trừ. (Số trừ = số bị trừ - hiệu) - Số bị trừ hơn số trừ số đơn vị bằng hiệu; hay hiệu kém số bị trừ số đơn vị bằng số trừ. (Số trị trừ - số trừ = hiệu) - Số trị trừ bằng tổng của số trừ và hiệu. (Số bị trừ = số trừ + hiệu) - Trong phép trừ, số bị trừ tăng (giảm) bao nhiêu đơn vị thì hiệu tăng (giảm) bấy nhiêu đơn vị. - Trong phép trừ, số trừ tăng (giảm) bao nhiêu đơn vị thì hiệu giảm (tăng) bấy nhiêu đơn vị. - Khi so sánh hai phép trừ có cùng số trị trừ, phép trừ nào có số trừ lớn hơn thì nhỏ hơn, phép trừ nào có số trừ nhỏ hơn thì lớn hơn. - Khi so sánh hai phép trừ có cùng số trừ, phép trừ nào có số trị trừ lớn hơn thì lớn hơn và ngược lại. Trong phép cộng: Số hạng + số hạng = Tổng Số hạng thứ nhất = Tổng – số hạng thứ hai Số hạng thứ hai = tổng – số hạng thứ nhất. - Tổng hơn số hạng thứ nhất số đơn vị bằng số hạng thứ hai - Tổng hơn số hạng thứ hai số đơn vị bằng số hạng thứ nhất. - Số hạng thứ nhất nhỏ hơn tổng số đơn vị bằng số hạng thứ hai. - Số hạng thứ hai nhỏ hơn tổng số đơn vị bằng số hạng thứ nhất. - Trong phép cộng, số hạng tăng (giảm) bao nhiêu đơn vị thì tổng tăng (giảm) bấy nhiều đơn vị - Trong phép cộng, các phép tính có số hạng bằng nhau thì bằng nhau: a + b + c = a + b + c ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 2 NĂM 2021-2022 VÒNG 1 (ngày mở vòng 14/ 09/ 2021)

Cập nhật đề thi Violympic Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5 theo từng vòng của năm 2021 - 2022. Liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).
Đề thi Violympic Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5 Vòng 1 năm 2021 - 2022, các bậc PH và GV xem tại đây:
+) Violympic Toán 1 Vòng 1:
+) Violympic Toán 2 Vòng :
+) Violympic Toán 3 Vòng 1:
+) Violympic Toán 4 Vòng 1:
+) Violympic Toán 5 Vòng 1:

No comments: