Sunday 5 September 2021

Luyện thi Toán TIMO lớp 4 theo 5 chuyên đề bồi dưỡng


Tài liệu Luyện thi Toán TIMO lớp 4 theo 5 chuyên đề bồi dưỡng (có hướng dẫn giải). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư học tập và tài liệu ôn thi Toán TIMO lớp 4 vui lòng liên hệ:  Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)  Email: nguyentrangmath@gmail.com  Website: www.ToanIQ.com Hướng dẫn giải Đề thi Olympic Toán học quốc tế TIMO lớp 4 (Thailand International Mathematical Olympiad 2020, 2021, 2022).

No comments: