Thursday 2 February 2023

Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 1 cấp Huyện Vòng 17 năm 2022 - 2023


Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 1 cấp Huyện Vòng 17 năm 2022-2023 (Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập Trạng Nguyên Tiếng Việt 1 và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com TÀI LIỆU ÔN THI TNTV – VIOEDU – VIOLYMPIC LỚP 1 CẤP TRƯỜNG/ HUYỆN *** BỘ CÂU HỎI ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 1 VÒNG 17 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2022 – 2023 Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com ĐÁP ÁN THAM KHẢO BÀI 1: HỔ CON THIÊN TÀI Câu 1. Nhà/thì/sạch/mát  Nhà sạch thì mát Câu 2. sâu/khoan/hoắm/./Giếng  Giếng khoan sâu hoắm. Câu 3. sắc/hoa/Trăm/./khoe  Trăm hoa hoe sắc. Câu 4. cơm/Bát/ngon/sạch  Bát sạch ngon cơm Câu 5. ốm/./bị.Mẹ  Mẹ bị ốm. Câu 6. chim/bìm/bịp  chim bìm bịp ...... ................................... BÀI 2: TRẮC NGHIỆM Câu 1. Những vần nào có trong đoạn thơ sau? "Bạn mới đến trường Vẫn còn nhút nhát Em cùng bạn hát Rủ bạn cùng chơi."(Theo Nguyệt Mai) a. ôt, at, ang b. et, ôt, ang c. ut, at, ung d. ot, it, ung Câu 2. Giải câu đố sau: Con gì bé tí Chăm chỉ kiếm mồi Đi hàng thẳng tắp? a. con kiến b. con sên c. con ong d. con nhện Câu 3. Chọn vần thích hợp để điền vào chỗ chấm: Quê bé có th… lũng rộng lớn, thơ mộng. a. ăng b. ang c. ung d. un Câu 4. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm: Đêm về, … hiện lên sau rặng tre ngà, soi sáng cả con đường làng. a. vầng trăng b. vầng trán c. tia nắng d. đốm lửa Câu 5. Từ nào khác với các từ còn lại? a. nhà gỗ b. nhà tầng c. nhà văn d. nhà sàn … Để xem tiếp các câu hỏi khác và nhận tài liệu ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1 cấp Quận/ Huyện Vòng 17 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

No comments: