Thursday, February 2, 2023

Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Huyện Vòng 17 năm 2022 - 2023


Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Huyện Vòng 17 năm 2022-2023 (Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập Trạng Nguyên Tiếng Việt 4 và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com TÀI LIỆU ÔN THI TNTV – VIOEDU – VIOLYMPIC LỚP 4 CẤP TRƯỜNG/ HUYỆN *** BỘ CÂU HỎI ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 17 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2022 – 2023 Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com ĐÁP ÁN THAM KHẢO BÀI 1: HỔ CON THIÊN TÀI Câu 1: Ba chìm bảy nổi Câu 2: Nhà có nền thì vững Câu 3: Có cứng mới đứng đầu gió Câu 4: Có vất vả mới thanh nhàn Câu 5: Không dưng ai dễ cầm tàn che cho. Câu 6: Có công mài sắt, có ngày nên kim Câu 7: Chuột gặm chân mèo Câu 8: Gan như cóc tía Câu 8: Gan lì tướng quân Câu 10: Đẹp vàng son ngon mật mỡ. Câu 11: Ngựa chạy có bầy chim bay có bạn Câu 12: Đi một ngày đàng học một sàng khôn Câu 13: Ruộng cao trồng màu ruộng sâu cấy chiêm. Câu 14: Học ăn học nói học gói học mở Câu 15: Chết cả đống hơn sống một mình ................................... BÀI 2: TRẮC NGHIỆM Câu 1: Câu sau có bao nhiêu trạng ngữ: "Trong sương tối mịt mùng, trên dòng sông mênh mông, chiếc xuồng của má Bảy chở thương binh lặng lẽ xuôi dòng." ? a/ một b/ hai c/ ba d/ bốn Câu 2: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu:......, hoa đã nở rộ. a/ Ngoài vườn b/ Xe máy c/ Trên trời d/ Cả 3 đáp án đều sai Câu 3: Bộ phận nào là trạng ngữ chỉ nơi chốn trong câu: “Hôm ấy, ở siêu thị, tôi gặp lại bạn học cũ, rồi cùng đi mua sắm.”? a/hôm ấy b/ ở siêu thị c/ bạn học cũ d/ đi mua sắm Câu 4: Bộ phận nào là trạng ngữ trong câu: “Buổi sáng, mặt trời không muốn dậy, chim không muốn hót, họa mi trong vườn chưa nửa đã tàn.”? a/mặt trời b/ không muốn c/ buổi sáng d/ trong vườn Câu 5: Trong các trạng ngữ sau, trạng ngữ nào không chỉ địa điểm (nơi chốn)? a/ Trên cánh đồng b/ Những ngày qua c/ Khắp mọi nơi c/ Phía cuối chân đê Câu 6: Câu: “Dưới đáy rừng, bỗng rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót, như chứa lửa, chứa nắng. ” được viết theo cấu trúc nào sau đây? a/ Chủ ngữ - trạng ngữ - vị ngữ b/ Chủ ngữ - vị ngữ - trạng ngữ c/ Trạng ngữ - vị ngữ - chủ ngữ d/ Trạng ngữ - chủ ngữ - vị ngữ … Để xem tiếp các câu hỏi khác và nhận tài liệu ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Quận/ Huyện Vòng 17 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

No comments:

Post a Comment