Saturday 25 February 2023

Đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Huyện năm 2022 - 2023 theo chủ đề


Đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Huyện năm 2022 - 2023 theo chủ đề - [Đấu trường Toán học lớp 3 cấp Quận, Huyện]. Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN PHÂN THEO CHỦ ĐỀ TRỌNG ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 3 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2022 – 2023. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: Hoctoanthaythich@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHẦN PHỤ LỤC TOÁN TIẾNG VIỆT  I/ Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100, 1000  II/ Ôn tập biểu thức số  III/ Một số đơn vị đo độ dài, khối lượng: Mi-li-mét; Gam  IV/ Số trong phạm vi 10000 A - Các số có bốn chữ số. Số 10 000 B - So sánh các số trong phạm vi 10 000 TOÁN TIẾNG ANH  Numbers up to 10,000. Place value up to 10,000 TIẾNG VIỆT  I/ Từ so sánh  II/ Sự vật so sánh  III/ Đặc điểm so sánh

No comments: