Saturday 4 February 2023

Đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Quận, Huyện năm 2022 - 2023 theo chủ đề


Đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Quận, Huyện năm 2022 - 2023 theo chủ đề - [Đấu trường Toán học lớp 5 cấp Quận, Huyện]. Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 6 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN PHÂN THEO CHỦ ĐỀ TRỌNG ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 5 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2022 – 2023. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: Hoctoanthaythich@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHẦN PHỤ LỤC TOÁN TIẾNG VIỆT A - Phép tính với số thập phân  I/ Nhân một số thập phân với một số tự nhiên  II/ Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000  III/ Nhân một số thập phân với một số thập phân B - Tỉ số phần trăm  I/ Tìm tỉ số phần trăm của hai số  II/ Tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của nó  III/ Tìm giá trị một số phần trăm của một số C - Hình tam giác  I/ Đặc điểm của hình tam giác  II/ Diện tích hình tam giác TOÁN TIẾNG ANH PERCENT I/ Percent. Convert between percents, fractions and decimal II/ Solving percent problems TIẾNG VIỆT CÁC KIỂU CÂU

No comments: