Monday 13 February 2023

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 8 cấp Huyện năm 2022 - 2023


Tuyển tập 8 chủ đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 8 cấp Huyện năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHỤ LỤC  CHỦ ĐỀ 1. DÀI HƠN, NGẮN HƠN – CAO HƠN , THẤP HƠN  CHỦ ĐỀ 2. ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI. XĂNG-TI-MÉT  CHỦ ĐỀ 3. RÈN LUYỆN PHẦN BẢNG  CHỦ ĐỀ 4. HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 5. CẤU TẠO SỐ A/ CHỤC, ĐƠN VỊ, ĐỌC SỐ, VIẾT SỐ B/ SỐ. LẬP SỐ  CHỦ ĐỀ 6. CÁC PHÉP TÍNH  CHỦ ĐỀ 7. ÔN TẬP GIẢI TOÁN  CHỦ ĐỀ 8. DẠNG TOÁN KHÁC A/ ĐẾM B/ TƯ DUY C/VỊ TRÍ

No comments: