Monday 13 February 2023

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2022 - 2023


Tuyển tập 11 chủ đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHỤ LỤC  CHỦ ĐỀ 1 – SẮP XẾP – TÌM CẶP BẰNG NHAU  CHỦ ĐỀ 2 – PHÉP CHIA, PHÉP CHIA CÓ DƯ  CHỦ ĐỀ 3 – DẤU HIỆU CHIA HẾT  CHỦ ĐỀ 4 – HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 5 – PHÂN SỐ I/ RÚT GỌN PHÂN SỐ, PHÂN SỐ TỐI GIẢN II/ QUY ĐỒNG III/ SO SÁNH PHÂN SỐ, PHÂN SỐ BẰNG NHAU IV/ PHÉP CỘNG, TRỪ PHÂN SỐ. TÌM PHÂN SỐ V/ VIẾT, ĐỀM SỐ PHÂN SỐ VÀ MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN  CHỦ ĐỀ 6 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, BIỂU THỨC CÓ CHỨA CHỮ, TÌM X  CHỦ ĐỀ 7 – CẤU TẠO SỐ, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT  CHỦ ĐỀ 8 – TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU  CHỦ ĐỀ 9 - TRUNG BÌNH CỘNG  CHỦ ĐỀ 10 – Ý NGHĨA PHÉP TÍNH, MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÁC  CHỦ ĐỀ 11 – ĐẠI LƯỢNG

No comments: