Sunday 26 March 2023

Đề ôn thi Violympic Toán TV lớp 3 Vòng 10 cấp QUỐC GIA năm 2022 - 2023 có đáp án


Tuyển tập 10 chủ đề ôn thi Violympic Toán TV lớp 3 Vòng 10 cấp QUỐC GIA năm 2022 - 2023 (Có đáp án). *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com XEM THÊM: http://www.toaniq.com/de-on-thi-violy... PHỤ LỤC  CHỦ ĐỀ 1 – SỐ CÓ 5 CHỮ SỐ  CHỦ ĐỀ 2 – LÀM TRÒN SỐ ĐẾN HÀNG NGHÌN, HÀNG CHỤC NGHÌN  CHỦ ĐỀ 3 – HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 4 – TIỀN VIỆT NAM  CHỦ ĐỀ 5 – XEM ĐỒNG HỒ, NGÀY THÁNG  CHỦ ĐỀ 6 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, SO SÁNH  CHỦ ĐỀ 7 – GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN  CHỦ ĐỀ 8 – ÔN TẬP SỐ LA MÃ  CHỦ ĐỀ 9 – ÔN TẬP ĐẠI LƯỢNG  CHỦ ĐỀ 10 – ÔN TẬP KHỐI HỘP CHỮ NHẬT, KHỐI LẬP PHƯƠNG

Saturday 25 March 2023

Tuyển tập 340 bài toán ôn thi Toán tuổi thơ lớp 4 và 5 (Có hướng dẫn giải)


Tuyển tập 340 bài toán ôn thi Toán tuổi thơ lớp 4 và 5 (Có hướng dẫn giải) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com Xem thêm: http://www.toaniq.com/de-on-thi-toan-...

Friday 24 March 2023

Đề ôn thi Violympic Toán tiếng việt lớp 2 Vòng 10 cấp QUỐC GIA năm 2022 - 2023 có đáp án


Tuyển tập 7 chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 2 Vòng 10 cấp QUỐC GIA năm 2022 - 2023 (Có đáp án). *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com XEM THÊM: PHỤ LỤC  CHỦ ĐỀ 1 – ÔN TẬP CẤU TẠO SỐ  CHỦ ĐỀ 2 – ÔN TẬP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN  CHỦ ĐỀ 3 – GIỜ PHÚT, NGÀY THÁNG  CHỦ ĐỀ 4 – ÔN TẬP HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 5 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC  CHỦ ĐỀ 6 – QUAN SÁT THEO QUY LUẬT, SUY LUẬN LÔGIC, BỐC BI  CHỦ ĐỀ 7 – ĐẠI LƯỢNG

Đề ôn thi Violympic Toán TV lớp 4 Vòng 10 cấp QUỐC GIA năm 2022 - 2023 có đáp án


Tuyển tập 10 chủ đề ôn thi Violympic Toán TV lớp 4 Vòng 10 cấp QUỐC GIA năm 2022 - 2023 (Có đáp án). *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com XEM THÊM: http://www.toaniq.com/de-on-thi-violy... PHỤ LỤC  CHỦ ĐỀ 1 – TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ  CHỦ ĐỀ 2 – TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ  CHỦ ĐỀ 3 – HÌNH THOI, DIỆN TÍCH HÌNH THOI  CHỦ ĐỀ 4 – ÔN TẬP PHÂN SỐ  CHỦ ĐỀ 5 – ÔN TẬP HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 6 – ÔN TẬP SỐ TỰ NHIÊN  CHỦ ĐỀ 7 – ÔN TẬP ĐẠI LƯỢNG  CHỦ ĐỀ 8 – ÔN TẬP DẤU HIỆU CHIA HẾT  CHỦ ĐỀ 9 – ÔN TẬP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN KHÁC  CHỦ ĐỀ 10 – ÔN TẬP TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU

Đề ôn thi Violympic Toán TV lớp 5 Vòng 10 cấp QUỐC GIA năm 2022 - 2023 có đáp án


Tuyển tập 8 chủ đề ôn thi Violympic Toán TV lớp 5 Vòng 10 cấp QUỐC GIA năm 2022 - 2023 (Có đáp án). *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com XEM THÊM: http://www.toaniq.com/de-on-thi-violy... PHỤ LỤC  CHỦ ĐỀ 1 – THỜI GIAN - QUÃNG ĐƯỜNG – VẬN TỐC  CHỦ ĐỀ 2 – ÔN TẬP HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 3 – ÔN TẬP TỈ SỐ PHẦN TRĂM  CHỦ ĐỀ 4 – ÔN TẬP PHÂN SỐ  CHỦ ĐỀ 5 – ÔN TẬP SỐ THẬP PHÂN  CHỦ ĐỀ 6 – MỘT SỐ PP GIẢI TOÁN  A - TÍNH NGƯỢC TỪ CUỐI  B - TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU HAI SỐ  C - GIẢ SỬ, SUY LUẬN  D - TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG TỈ, HIỆU TỈ, TỔNG HIỆU  E - DẠNG TOÁN TỈ LỆ  CHỦ ĐỀ 7 – ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN  CHỦ ĐỀ 8 – ÔN TẬP ĐẠI LƯỢNG

Thursday 23 March 2023

Đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 có đáp án


Đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 có đáp án - [Đấu trường Toán học 4 cấp Tỉnh]. Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 4 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 4 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: http://www.toaniq.com/de-on-thi-vioed... *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHẦN PHỤ LỤC TOÁN TIẾNG VIỆT I/ Ôn tập các phép tính với số tự nhiên A - Ôn tập tổng hợp phép nhân, phép chia B - Ôn tập phép tính cộng trừ C - Ôn tập tìm hai số khi biết tổng và hiệu II/ Ôn tập Hình học A - Ôn tập về góc B - Ôn tập về hình bình hành C - Ôn tập về vị trí của hai đường thẳng III/ Ôn tập Đại lượng và đo đại lượng A - Ôn tập đơn vị đo B - Ôn tập biểu đồ IV/ Các bài toán phân số A - Các bài toán tìm phân số, tìm thành phần phân số B - Các bài toán về phép tính phân số V/ Phép nhân chia phân số A - Các tính chất của phép tính với phân số B - Kết hợp bốn phép tính về phân số TOÁN TIẾNG ANH I/ Division: Divide by 2 or 3 – digit numbers II/ Divisibility rules: Divisibility rules for 3 and 9 III/ Area: dm2, m2, km2 TIẾNG VIỆT: CHỦ NGỮ, VỊ NGỮ I/ Chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? II/ Chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? III/ Chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể Ai là gì?

Tuyển tập 8 Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 có đáp án


Tuyển tập 8 Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 có đáp án. Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 2 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 2 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: http://www.toaniq.com/de-on-thi-vioed... *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHẦN PHỤ LỤC: BAO GỒM CÓ 8 ĐỀ ÔN THI, MỖI ĐỀ CÓ 30 CÂU HỎI, TRONG ĐÓ CÓ TOÁN TIẾNG VIỆT + TOÁN TIẾNG ANH + TIẾNG VIỆT LỚP 2.

Tuesday 21 March 2023

Đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 có đáp án


Đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 có đáp án - [Đấu trường Toán học 5 cấp Tỉnh]. Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 5 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: http://www.toaniq.com/de-on-thi-vioed... *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHẦN PHỤ LỤC TOÁN TIẾNG VIỆT I/Ôn tập số đo thời gian A - Giải bài toán liên quan đến thời gian B - Ôn tập các phép tính với số đo thời gian II/ Ôn tập hình phẳng A - Tính diện tích một số hình được cấu tạo từ các hình đã học B - Giải bài toán có yếu tố hình học đã học III/ Các bài toán về tỉ số phần trăm A - Giải bài toán liên quan đến tìm tỉ số phần trăm của hai số B - Giải bài toán liên quan đến tìm giá trị một số phần trăm của một số C - Giải bài toán liên quan đến tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của nó D - Một số bài toán tổng hợp về tỉ số phần trăm IV/ Ôn tập hình khối A - Tính diện tích, thể tích của hình hộp chữ nhật – hình lập phương B - Giải bài toán liên quan đến hình hộp chữ nhật, hình lập phương TOÁN TIẾNG ANH: WORD PROPLEMS A - Proportion word problem B - Age word problem TIẾNG VIỆT: LIÊN KẾT CÂU Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ Liên kết câu trong bài bằng từ ngữ nối

Thursday 16 March 2023

Đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI


Tuyển tập 9 Đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI. Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com

Wednesday 15 March 2023

Đề ôn thi VIOEDU Toán tiếng anh lớp 5 cấp TỈNH năm 2022 - 2023


Đề ôn thi VIOEDU Toán tiếng anh lớp 5 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 (Đấu trường Toán học 5 cấp Tỉnh). Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 5 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN TIẾNG ANH PHÂN THEO CHỦ ĐỀ TRỌNG ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 5 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: http://www.toaniq.com/de-on-thi-vioed... *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHẦN PHỤ LỤC CHỦ ĐIỂM TOÁN TIẾNG ANH 5 WORD PROPLEMS I - PROPORTION WORD PROBLEM II/ AGE WORD PROBLEM

Đề ôn thi VIOEDU Toán Tiếng Anh lớp 3 cấp TỈNH năm 2022 - 2023


Đề ôn thi VIOEDU Toán tiếng anh lớp 3 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 (Đấu trường Toán học 3 cấp Tỉnh). Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN TIẾNG ANH PHÂN THEO CHỦ ĐỀ TRỌNG ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 3 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: http://www.toaniq.com/de-on-thi-vioed... *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHẦN PHỤ LỤC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOEDU TOÁN TIẾNG ANH LỚP 3 MIXED OPERATIONS A/ Evaluate numerical expression B/ Find missing number C/ Mixed operation word problem

Sunday 12 March 2023

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 (Có đáp án)


Đề ôn thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 (Có đáp án) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu ôn thi Violympic toán Tiếng Việt lớp 6 cấp Tỉnh Vòng 9 năm 2022 - 2023 vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Zalo - Thầy Thích) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com Xem thêm: ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 6 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2022 - 2023: BÀI THI SỐ 1: THẾ GIỚI CÔN TRÙNG BÀI THI SỐ 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI BÀI THI SỐ 3: LEO DỐC

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 9 cấp TỈNH năn 2022 - 2023

Tuyển tập 12 đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 (Có đáp án) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu ôn thi Violympic toán TA lớp 2 cấp Tỉnh Vòng 9 năm 2022 - 2023 vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang). • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com Xem thêm: PHỤ LỤC ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 2 VÒNG 9 NĂM 2022-2023: GỒM CÓ 12 ĐỀ THI, MỖI ĐỀ CÓ 3 BÀI THI THEO FORM MỚI ĐỀ THI SỐ 1 ĐỀ THI SỐ 2 ĐỀ THI SỐ 3 ĐỀ THI SỐ 4 ĐỀ THI SỐ 5 ĐỀ THI SỐ 6 ĐỀ THI SỐ 7 ĐỀ THI SỐ 8 ĐỀ THI SỐ 9 ĐỀ THI SỐ 10 ĐỀ THI SỐ 11 ĐỀ THI SỐ 12

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023


Tuyển tập 12 đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 (Có đáp án) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu ôn thi Violympic toán TA lớp 3 cấp Tỉnh Vòng 9 năm 2022 - 2023 vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang). • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com Xem thêm: PHỤ LỤC ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 3 VÒNG 9 NĂM 2022-2023: GỒM CÓ 12 ĐỀ THI, MỖI ĐỀ CÓ 3 BÀI THI THEO FORM MỚI ĐỀ THI SỐ 1 ĐỀ THI SỐ 2 ĐỀ THI SỐ 3 ĐỀ THI SỐ 4 ĐỀ THI SỐ 5 ĐỀ THI SỐ 6 ĐỀ THI SỐ 7 ĐỀ THI SỐ 8 ĐỀ THI SỐ 9 ĐỀ THI SỐ 10 ĐỀ THI SỐ 11 ĐỀ THI SỐ 12

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 (Có đáp án)


Đề ôn thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 (Có đáp án) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu ôn thi Violympic toán Tiếng Việt lớp 7 cấp Tỉnh Vòng 9 năm 2022 - 2023 vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Zalo - Thầy Thích) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com Xem thêm: ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 7 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2022 - 2023: BÀI THI SỐ 1: THẾ GIỚI CÔN TRÙNG BÀI THI SỐ 2: ĐI TÌM KHO BÁU BÀI THI SỐ 3: LEO DỐC

Tuesday 7 March 2023

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023


Tuyển tập 10 chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu ôn thi Violympic toán TA lớp 4 cấp Tỉnh Vòng 9 năm 2022 - 2023 vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0936.128.126 (Zalo - Cô Cúc) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com Xem thêm:
Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 theo 10 chủ đề (toaniq.com) PHỤ LỤC  CHỦ ĐỀ 1 – PHÂN SỐ  CHỦ ĐỀ 2 – DẤU HIỆU CHIA HẾT, PHÉP CHIA CÓ DƯ  CHỦ ĐỀ 3 – THỜI GIAN  CHỦ ĐỀ 4 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, TÌM X  CHỦ ĐỀ 5 – CẤU TẠO SỐ  CHỦ ĐỀ 6 - DÃY SỐ THEO QUY LUẬT  CHỦ ĐỀ 7 – ĐẠI LƯỢNG  CHỦ ĐỀ 8 – HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 9 – BIỂU ĐỒ  CHỦ ĐỀ 10 – MỘT SỐ DẠNG TOÁN KHÁC

Monday 6 March 2023

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023


Tuyển tập 10 chủ đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com Xem thêm: http://www.toaniq.com/de-on-thi-violy... PHỤ LỤC  CHỦ ĐỀ 1 – PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ PHÂN SỐ  CHỦ ĐỀ 2 – NHÂN, CHIA PHÂN SỐ (ÔN THÊM)  CHỦ ĐỀ 3 - SO SÁNH PHÂN SỐ  CHỦ ĐỀ 4 - TOÁN CÓ LỜI VĂN VỀ PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ PHÂN SỐ  CHỦ ĐỀ 5 – TOÁN CÓ LỜI VĂN VỀ NHÂN CHIA PHÂN SỐ  CHỦ ĐỀ 6 - DẠNG TOÁN TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ  CHỦ ĐỀ 7 – DẤU HIỆU CHIA HẾT  CHỦ ĐỀ 8 - ÔN TẬP HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 9 – ÔN TẬP TÍNH GIÁ GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, TÌM X  CHỦ ĐỀ 10 - ÔN TẬP MỘT SỐ DẠNG TOÁN KHÁC

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023


Tuyển tập 10 chủ đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com Xem thêm: http://www.toaniq.com/de-on-thi-violy... PHỤ LỤC  CHỦ ĐỀ 1 – NHÂN, CHIA SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ  CHỦ ĐỀ 2 – CỘNG TRỪ CÁC SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ  CHỦ ĐỀ 3 - CẤU TẠO SỐ, QUY LUẬT, NHÂN NHẦM  TỔNG, HIỆU, TÍCH, THƯƠNG MỚI  CHỦ ĐỀ 4 – SO SÁNH  CHỦ ĐỀ 5 – LÀM TRÒN SỐ  CHỦ ĐỀ 6 – SỐ LA MÃ  CHỦ ĐỀ 7 – KHỐI HỘP CHỮ NHẬT, KHỐI LẬP PHƯƠNG  CHỦ ĐỀ 8 – ĐỒNG HỒ, NGÀY THÁNG NĂM  CHỦ ĐỀ 9 – HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 10 – MỘT SỐ DẠNG TOÁN KHÁC

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023


Tuyển tập 8 chủ đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com Xem thêm: http://www.toaniq.com/de-on-thi-violy... PHỤ LỤC  CHỦ ĐỀ 1 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC  CHỦ ĐỀ 2 – SO SÁNH  CHỦ ĐỀ 3 – HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 4 – TOÁN CÓ LỜI VĂN  CHỦ ĐỀ 5 – THỜI GIAN  CHỦ ĐỀ 6 – CẤU TẠO SỐ, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT, SUY LUẬN LÔGIC  CHỦ ĐỀ 7 – LẬP PHÉP TÍNH ĐÚNG  CHỦ ĐỀ 8 – SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (ÔN TẬP THÊM)

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023


Tuyển tập 13 chủ đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0936.128.126 (Zalo - Cô Cúc) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com Xem thêm: http://www.toaniq.com/de-on-thi-violy... PHỤ LỤC  CHỦ ĐỀ 1. ÔN TẬP PHẦN BẢNG  CHỦ ĐỀ 2. CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 20  CHỦ ĐỀ 3. CÁC SỐ ĐẾN 100  CHỦ ĐỀ 4. SỐ TRÒN CHỤC VÀ CÁC PHÉP TÍNH  CHỦ ĐỀ 5. SỐ LIỀN TRƯỚC, SỐ LIỀN SAU  CHỦ ĐỀ 6. SỐ, LẬP SỐ  CHỦ ĐỀ 7. TÍNH SỐ LƯỢNG CÁC SỐ, CHỮ SỐ  CHỦ ĐỀ 8. ĐO ĐỘ DÀI, DÀI HƠN, NGẮN HƠN, CAO HƠN, THẤP HƠN  XĂNG – TI – MÉT  CHỦ ĐỀ 9. TÌM MỘT SỐ  CHỦ ĐỀ 10. ÔN TẬP PHẦN GIẢI TOÁN  CHỦ ĐỀ 11. VỊ TRÍ  CHỦ ĐỀ 12. HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 13. DẠNG TOÁN SUY LUẬN VÀ TƯ DUY

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023


Tuyển tập 11 chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0936.128.126 (Zalo - Cô Cúc) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com Xem thêm: http://www.toaniq.com/de-on-thi-violy... PHỤ LỤC  CHỦ ĐỀ 1. ÔN TẬP PHẦN BẢNG  CHỦ ĐỀ 2. CỘNG TRỪ TRONG PHẠM VI 10, 20  CHỦ ĐỀ 3. CÁC SỐ ĐẾN 100  CHỦ ĐỀ 4. SỐ, LẬP SỐ  CHỦ ĐỀ 5. TÍNH SỐ LƯỢNG CÁC SỐ, CHỮ SỐ  CHỦ ĐỀ 6. SỐ TRÒN CHỤC VÀ CÁC PHÉP TÍNH  CHỦ ĐỀ 7. ĐỘ DÀI VÀ XĂNG – TI – MÉT  CHỦ ĐỀ 8. VỊ TRÍ  CHỦ ĐỀ 9. GIẢI TOÁN  CHỦ ĐỀ 10. HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 11. TOÁN IQ

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023


Tuyển tập 7 đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 theo Form mới (Có đáp án và hướng dẫn giải) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0936.128.126 (Zalo - Cô Cúc) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com XEM THÊM: http://www.toaniq.com/tuyen-tap-7-de-... PHỤ LỤC BAO GỒM CÓ 7 ĐỀ ÔN THI CHO VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 5 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2022 - 2023. MỖI ĐỀ CÓ 3 BÀI THI. NGOÀI RA, BỔ SUNG THÊM HƠN 80 BÀI TOÁN ÔN THI CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI.

Wednesday 1 March 2023

Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 18 cấp TỈNH năm 2022-2023 theo Form mới


Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 18 cấp TỈNH năm 2022-2023 theo Form mới(Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập Trạng Nguyên Tiếng Việt 5 cấp Tỉnh và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com TÀI LIỆU ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 5 – VIOEDU – VIOLYMPIC LỚP 5 CẤP TỈNH / THÀNH PHỐ. *** BỘ CÂU HỎI ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 5 VÒNG 18 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHỤ LỤC BÀI 1 – TRÂU VÀNG UYÊN BÁC (10 CÂU) BÀI 2 – TRẮC NGHIỆM (20 CÂU) CHỦ ĐIỂM 1 – TỪ ĐỒNG ÂM, TỪ NHIỀU NGHĨA CHỦ ĐIỂM 2 – TỪ ĐỒNG NGHĨA, TỪ TRÁI NGHĨA CHỦ ĐIỂM 3 – ĐẠI TỪ, DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ CHỦ ĐIỂM 4 – CÁC BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT TU TỪ CHỦ ĐIỂM 5 – CÁC BÀI TẬP ĐỌC, ĐỌC HIỂU NỘI DUNG CÁC VĂN BẢN CHỦ ĐIỂM 6 – TỪ LÁY, TỪ GHÉP CHỦ ĐIỂM 7 – CHÍNH TẢ CHỦ ĐIỂM 8 – CA DAO, THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ CHỦ ĐIỂM 9 – QUAN HỆ TỪ CHỦ ĐIỂM 10 – TỪ HÁN VIỆT, MỞ RỘNG VỐN TỪ CHỦ ĐIỂM 11– CÂU ĐƠN, CÂU GHÉP, XÁC ĐỊNH CHỦ NGỮ, VỊ NGỮ TRONG CÂU. CHỦ ĐIỂM 12 – CÁC KIỂU CÂU, DẤU CÂU CHỦ ĐIỂM 13 – SẮP XẾP THÀNH ĐOẠN VĂN HOÀN CHỈNH CHỦ ĐIỂM 14 – GIẢI CÂU ĐỐ

Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 Vòng 18 cấp TỈNH năm 2022-2023 theo Form mới


Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 Vòng 18 cấp TỈNH năm 2022-2023 THEO FORM MỚI (Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập Trạng Nguyên Tiếng Việt 2 cấp Tỉnh và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com TÀI LIỆU ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 2 – VIOEDU – VIOLYMPIC LỚP 2 CẤP TỈNH / THÀNH PHỐ. *** BỘ CÂU HỎI ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 2 VÒNG 18 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHỤ LỤC BÀI 1 – TRÂU VÀNG UYÊN BÁC BÀI 2 – TRẮC NGHIỆM:  CHỦ ĐIỂM 1: CHÍNH TẢ  CHỦ ĐIỂM 2: ĐỌC HIỂU  CHỦ ĐIỂM 3: MỞ RỘNG VỐN TỪ  CHỦ ĐIỂM 4: CA DAO, TỤC NGỮ, THÀNH NGỮ  CHỦ ĐIỂM 5: DẤU CÂU  CHỦ ĐIỂM 6: TỪ CÓ NGHĨA GIỐNG NHAU, TỪ CÓ NGHĨA TRÁI NHAU  CHỦ ĐIỂM 7: TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG, ĐẶC ĐIỂM, SỰ VẬT  CHỦ ĐIỂM 8: CÁC KIỂU CÂU  CHỦ ĐIỂM 9: CÂU ĐỐ

Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 1 Vòng 18 cấp TỈNH năm 2022-2023 theo Form mới


Tuyển tập 8 Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 1 Vòng 18 cấp TỈNH năm 2022-2023 THEO FORM MỚI (Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập Trạng Nguyên Tiếng Việt 1 cấp Tỉnh và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com TÀI LIỆU ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 1 – VIOEDU – VIOLYMPIC LỚP 1 CẤP TỈNH / THÀNH PHỐ. *** BỘ CÂU HỎI ÔN THI TNTV LỚP 1 VÒNG 18 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com TUYỂN TẬP 8 ĐỀ ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TV LỚP 1 CẤP TỈNH VÒNG 18 NĂM 2022 - 2023 (CÓ ĐÁP ÁN), MỖI BÀI BAO GỒM: BÀI 1 – TRÂU VÀNG UYÊN BÁC Câu 1. Trẻ ……em….như búp trên cành. Câu 2. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày …m….ai. Câu 3. Kính …tr…..ên nhường dưới. Câu 4. thiếu …nh……i. Câu 5. Bà ……l…..àm món cá kho rất ngon. Câu 6. Lá lành đùm …l……á rách. ……………