Wednesday 1 March 2023

Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 1 Vòng 18 cấp TỈNH năm 2022-2023 theo Form mới


Tuyển tập 8 Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 1 Vòng 18 cấp TỈNH năm 2022-2023 THEO FORM MỚI (Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập Trạng Nguyên Tiếng Việt 1 cấp Tỉnh và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com TÀI LIỆU ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 1 – VIOEDU – VIOLYMPIC LỚP 1 CẤP TỈNH / THÀNH PHỐ. *** BỘ CÂU HỎI ÔN THI TNTV LỚP 1 VÒNG 18 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com TUYỂN TẬP 8 ĐỀ ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TV LỚP 1 CẤP TỈNH VÒNG 18 NĂM 2022 - 2023 (CÓ ĐÁP ÁN), MỖI BÀI BAO GỒM: BÀI 1 – TRÂU VÀNG UYÊN BÁC Câu 1. Trẻ ……em….như búp trên cành. Câu 2. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày …m….ai. Câu 3. Kính …tr…..ên nhường dưới. Câu 4. thiếu …nh……i. Câu 5. Bà ……l…..àm món cá kho rất ngon. Câu 6. Lá lành đùm …l……á rách. ……………

No comments: