Wednesday 1 March 2023

Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 Vòng 18 cấp TỈNH năm 2022-2023 theo Form mới


Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 Vòng 18 cấp TỈNH năm 2022-2023 THEO FORM MỚI (Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập Trạng Nguyên Tiếng Việt 2 cấp Tỉnh và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com TÀI LIỆU ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 2 – VIOEDU – VIOLYMPIC LỚP 2 CẤP TỈNH / THÀNH PHỐ. *** BỘ CÂU HỎI ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 2 VÒNG 18 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHỤ LỤC BÀI 1 – TRÂU VÀNG UYÊN BÁC BÀI 2 – TRẮC NGHIỆM:  CHỦ ĐIỂM 1: CHÍNH TẢ  CHỦ ĐIỂM 2: ĐỌC HIỂU  CHỦ ĐIỂM 3: MỞ RỘNG VỐN TỪ  CHỦ ĐIỂM 4: CA DAO, TỤC NGỮ, THÀNH NGỮ  CHỦ ĐIỂM 5: DẤU CÂU  CHỦ ĐIỂM 6: TỪ CÓ NGHĨA GIỐNG NHAU, TỪ CÓ NGHĨA TRÁI NHAU  CHỦ ĐIỂM 7: TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG, ĐẶC ĐIỂM, SỰ VẬT  CHỦ ĐIỂM 8: CÁC KIỂU CÂU  CHỦ ĐIỂM 9: CÂU ĐỐ

No comments: