Wednesday 1 March 2023

Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 18 cấp TỈNH năm 2022-2023 theo Form mới


Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 18 cấp TỈNH năm 2022-2023 theo Form mới(Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập Trạng Nguyên Tiếng Việt 5 cấp Tỉnh và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com TÀI LIỆU ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 5 – VIOEDU – VIOLYMPIC LỚP 5 CẤP TỈNH / THÀNH PHỐ. *** BỘ CÂU HỎI ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 5 VÒNG 18 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHỤ LỤC BÀI 1 – TRÂU VÀNG UYÊN BÁC (10 CÂU) BÀI 2 – TRẮC NGHIỆM (20 CÂU) CHỦ ĐIỂM 1 – TỪ ĐỒNG ÂM, TỪ NHIỀU NGHĨA CHỦ ĐIỂM 2 – TỪ ĐỒNG NGHĨA, TỪ TRÁI NGHĨA CHỦ ĐIỂM 3 – ĐẠI TỪ, DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ CHỦ ĐIỂM 4 – CÁC BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT TU TỪ CHỦ ĐIỂM 5 – CÁC BÀI TẬP ĐỌC, ĐỌC HIỂU NỘI DUNG CÁC VĂN BẢN CHỦ ĐIỂM 6 – TỪ LÁY, TỪ GHÉP CHỦ ĐIỂM 7 – CHÍNH TẢ CHỦ ĐIỂM 8 – CA DAO, THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ CHỦ ĐIỂM 9 – QUAN HỆ TỪ CHỦ ĐIỂM 10 – TỪ HÁN VIỆT, MỞ RỘNG VỐN TỪ CHỦ ĐIỂM 11– CÂU ĐƠN, CÂU GHÉP, XÁC ĐỊNH CHỦ NGỮ, VỊ NGỮ TRONG CÂU. CHỦ ĐIỂM 12 – CÁC KIỂU CÂU, DẤU CÂU CHỦ ĐIỂM 13 – SẮP XẾP THÀNH ĐOẠN VĂN HOÀN CHỈNH CHỦ ĐIỂM 14 – GIẢI CÂU ĐỐ

No comments: