Thursday 23 March 2023

Đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 có đáp án


Đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 có đáp án - [Đấu trường Toán học 4 cấp Tỉnh]. Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 4 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 4 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: http://www.toaniq.com/de-on-thi-vioed... *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHẦN PHỤ LỤC TOÁN TIẾNG VIỆT I/ Ôn tập các phép tính với số tự nhiên A - Ôn tập tổng hợp phép nhân, phép chia B - Ôn tập phép tính cộng trừ C - Ôn tập tìm hai số khi biết tổng và hiệu II/ Ôn tập Hình học A - Ôn tập về góc B - Ôn tập về hình bình hành C - Ôn tập về vị trí của hai đường thẳng III/ Ôn tập Đại lượng và đo đại lượng A - Ôn tập đơn vị đo B - Ôn tập biểu đồ IV/ Các bài toán phân số A - Các bài toán tìm phân số, tìm thành phần phân số B - Các bài toán về phép tính phân số V/ Phép nhân chia phân số A - Các tính chất của phép tính với phân số B - Kết hợp bốn phép tính về phân số TOÁN TIẾNG ANH I/ Division: Divide by 2 or 3 – digit numbers II/ Divisibility rules: Divisibility rules for 3 and 9 III/ Area: dm2, m2, km2 TIẾNG VIỆT: CHỦ NGỮ, VỊ NGỮ I/ Chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? II/ Chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? III/ Chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể Ai là gì?

No comments: