Tuesday 21 March 2023

Đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 có đáp án


Đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 có đáp án - [Đấu trường Toán học 5 cấp Tỉnh]. Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 5 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: http://www.toaniq.com/de-on-thi-vioed... *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHẦN PHỤ LỤC TOÁN TIẾNG VIỆT I/Ôn tập số đo thời gian A - Giải bài toán liên quan đến thời gian B - Ôn tập các phép tính với số đo thời gian II/ Ôn tập hình phẳng A - Tính diện tích một số hình được cấu tạo từ các hình đã học B - Giải bài toán có yếu tố hình học đã học III/ Các bài toán về tỉ số phần trăm A - Giải bài toán liên quan đến tìm tỉ số phần trăm của hai số B - Giải bài toán liên quan đến tìm giá trị một số phần trăm của một số C - Giải bài toán liên quan đến tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của nó D - Một số bài toán tổng hợp về tỉ số phần trăm IV/ Ôn tập hình khối A - Tính diện tích, thể tích của hình hộp chữ nhật – hình lập phương B - Giải bài toán liên quan đến hình hộp chữ nhật, hình lập phương TOÁN TIẾNG ANH: WORD PROPLEMS A - Proportion word problem B - Age word problem TIẾNG VIỆT: LIÊN KẾT CÂU Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ Liên kết câu trong bài bằng từ ngữ nối

No comments: