Wednesday 15 March 2023

Đề ôn thi VIOEDU Toán Tiếng Anh lớp 3 cấp TỈNH năm 2022 - 2023


Đề ôn thi VIOEDU Toán tiếng anh lớp 3 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 (Đấu trường Toán học 3 cấp Tỉnh). Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN TIẾNG ANH PHÂN THEO CHỦ ĐỀ TRỌNG ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 3 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: http://www.toaniq.com/de-on-thi-vioed... *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHẦN PHỤ LỤC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOEDU TOÁN TIẾNG ANH LỚP 3 MIXED OPERATIONS A/ Evaluate numerical expression B/ Find missing number C/ Mixed operation word problem

No comments: