Monday 6 March 2023

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023


Tuyển tập 13 chủ đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0936.128.126 (Zalo - Cô Cúc) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com Xem thêm: http://www.toaniq.com/de-on-thi-violy... PHỤ LỤC  CHỦ ĐỀ 1. ÔN TẬP PHẦN BẢNG  CHỦ ĐỀ 2. CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 20  CHỦ ĐỀ 3. CÁC SỐ ĐẾN 100  CHỦ ĐỀ 4. SỐ TRÒN CHỤC VÀ CÁC PHÉP TÍNH  CHỦ ĐỀ 5. SỐ LIỀN TRƯỚC, SỐ LIỀN SAU  CHỦ ĐỀ 6. SỐ, LẬP SỐ  CHỦ ĐỀ 7. TÍNH SỐ LƯỢNG CÁC SỐ, CHỮ SỐ  CHỦ ĐỀ 8. ĐO ĐỘ DÀI, DÀI HƠN, NGẮN HƠN, CAO HƠN, THẤP HƠN  XĂNG – TI – MÉT  CHỦ ĐỀ 9. TÌM MỘT SỐ  CHỦ ĐỀ 10. ÔN TẬP PHẦN GIẢI TOÁN  CHỦ ĐỀ 11. VỊ TRÍ  CHỦ ĐỀ 12. HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 13. DẠNG TOÁN SUY LUẬN VÀ TƯ DUY

No comments: