Monday 6 March 2023

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023


Tuyển tập 8 chủ đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com Xem thêm: http://www.toaniq.com/de-on-thi-violy... PHỤ LỤC  CHỦ ĐỀ 1 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC  CHỦ ĐỀ 2 – SO SÁNH  CHỦ ĐỀ 3 – HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 4 – TOÁN CÓ LỜI VĂN  CHỦ ĐỀ 5 – THỜI GIAN  CHỦ ĐỀ 6 – CẤU TẠO SỐ, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT, SUY LUẬN LÔGIC  CHỦ ĐỀ 7 – LẬP PHÉP TÍNH ĐÚNG  CHỦ ĐỀ 8 – SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (ÔN TẬP THÊM)

No comments: