Monday 6 March 2023

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023


Tuyển tập 10 chủ đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com Xem thêm: http://www.toaniq.com/de-on-thi-violy... PHỤ LỤC  CHỦ ĐỀ 1 – NHÂN, CHIA SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ  CHỦ ĐỀ 2 – CỘNG TRỪ CÁC SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ  CHỦ ĐỀ 3 - CẤU TẠO SỐ, QUY LUẬT, NHÂN NHẦM  TỔNG, HIỆU, TÍCH, THƯƠNG MỚI  CHỦ ĐỀ 4 – SO SÁNH  CHỦ ĐỀ 5 – LÀM TRÒN SỐ  CHỦ ĐỀ 6 – SỐ LA MÃ  CHỦ ĐỀ 7 – KHỐI HỘP CHỮ NHẬT, KHỐI LẬP PHƯƠNG  CHỦ ĐỀ 8 – ĐỒNG HỒ, NGÀY THÁNG NĂM  CHỦ ĐỀ 9 – HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 10 – MỘT SỐ DẠNG TOÁN KHÁC

No comments: