Tuesday 7 March 2023

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023


Tuyển tập 10 chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu ôn thi Violympic toán TA lớp 4 cấp Tỉnh Vòng 9 năm 2022 - 2023 vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0936.128.126 (Zalo - Cô Cúc) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com Xem thêm:
Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 theo 10 chủ đề (toaniq.com) PHỤ LỤC  CHỦ ĐỀ 1 – PHÂN SỐ  CHỦ ĐỀ 2 – DẤU HIỆU CHIA HẾT, PHÉP CHIA CÓ DƯ  CHỦ ĐỀ 3 – THỜI GIAN  CHỦ ĐỀ 4 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, TÌM X  CHỦ ĐỀ 5 – CẤU TẠO SỐ  CHỦ ĐỀ 6 - DÃY SỐ THEO QUY LUẬT  CHỦ ĐỀ 7 – ĐẠI LƯỢNG  CHỦ ĐỀ 8 – HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 9 – BIỂU ĐỒ  CHỦ ĐỀ 10 – MỘT SỐ DẠNG TOÁN KHÁC

No comments: